Gå til hovedinnhold

Derfor er husmenighet genialt

Ikke misforstå meg, ikke-hierarkiske husmenigheter er selvsagt ikke fri for problemer. Det kan til og med bli flere problemer der enn i tradisjonelle kirker, rett og slett fordi man får høre om hvilke problemer middagsvennene har. Men det er jo noe av hensikten, man skal bygge hverandre.
     Tabellen under viser mange fordeler med husmenighet sammenlignet med tradisjonelle menigheter som samles inne i en kirke med "prekemonopol", prest, tyngdepunkt på scenen, mange aktiviteter osv.
     I utgangspunktet er det ikke noe galt i å gå sammen om en fellesbygning, det er hva man fyller bygningen med som er viktig. Fyller man bygningen for eksempel med et hierarki, da mener jeg man er i konflikt med NTs beskrivelse av menighetslivet.

     Jeg hevder ikke at det står forferdelig galt til i alle tradisjonelle menigheter. Det jeg tar opp, er den generelle systemsvikten mange tradisjonelle menigheter er rammet av. Ville du virkelig ha valgt tradisjonell organisering hvis du startet med blanke ark og leste NT for første gang?

DERFOR ER HUSMENIGHET GENIALT
Problem i tradisjonelle menigheter
Viktig poeng
SE? Enkeltmennesker blir dårlig sett.
I små samlinger er det lettere å bli sett. Løsning: Husmenighet.
KJÆRLIGHET? Fordi man ikke blir sett, føler man seg ikke elsket.
Selv om hjertene er varme, har tradisjonelle menigheter rammer som en institusjon, med proffe kafeer og håndhilsere. Skal man føle seg elsket, er det bedre å bli invitert hjem. Løsning: Husmenighet.
BEHOV? Det er vanskelig å utveksle behov når man sitter på kirkebenker.
I hjemmesamlinger er det lettere å svare på behov. Løsning: Husmenighet.
BESLUTNINGER? Beslutninger går tregt.
Jo mindre flokken er, desto raskere blir det tatt beslutninger i fellesskap. Hussamlinger bør være selvstendige. Husgrupper som er underlagt en stormenighet, vil måtte sikre sine beslutninger oppover i systemet - og tempoet går ned. Løsning: Husmenighet.
INNSATS? Mye krefter brukes på orgel og kristenrock. Dette er det lite kjærlighet i.
Kreftene bør brukes på enkeltmennesker. Men løsningen er ikke husgrupper som er ledet av stormenigheten. I slike grupper vil ressursene ofte gå feil vei, fra husgruppen og inn i stormenighetens aktiviteter. Da bærer man mikrofonstativer når man burde bære mennesker. Husgrupper bør derfor være selvstendige. Løsning: Husmenighet.
KOPI AV FJORÅRET? Det er for mye ritualer og tradisjon.
Dynamikk er fint. Husmenigheter er ikke automatisk dynamiske, men rammene gir rom for det. Løsning: Husmenighet.
GIGANT? Fellesskafé ser ikke enkeltmennesker.
Hjemmemåltid med inviterte personer ser enkeltmennesker. Løsning: Husmenighet.
INDIREKTE? Det er for mange indirekte tjenester som har liten effekt på kjærlighet og evangelisering. Hva hjelper det at du vasker kirkerommet?
Jo mer direkte tjenesten er, desto mer kjærlighet blir det. Vask heller naboens gulv enn kirkegulvet. Løsning: Husmenighet.
SLØVT? Det er for uforpliktende i stormenighet.
En selvstendig smågruppe gir automatisk mer forpliktelse og personlig ansvar til å delta når det er samling. Løsning: Husmenighet.
VEKST OG ORGANISERING? Menigheten er vanskelig å organisere når den vokser.
Små grupper som styrer seg selv, og som deler seg ved behov, gjør det svært lett å organisere når det vokser. Man organiserer seg da bort fra organisering! Genialt. Løsning: Husmenighet.
HIERARKI? Opplegget i stormenighet krever et system med mange frivillige underlagt mange ledere. Det er en kjempejobb å få tak i disse.
Det er bedre å gjøre tjeneste sammen som venner/bekjente. Da slipper man å lete etter frivillige og ledere. For at dette skal være mulig, må gruppen være liten. Og den må ha flat struktur. Paulus beskriver også menighetssamlingene ikke-hierarkisk, der alle kan komme med innslag uten å bli silt av en møteleder. Løsning: Husmenighet.
PASSIVT? Tradisjonelle menigheter er passiviserende ved de viktige dimensjonene. Tyngdepunktet ligger ved lederne som skal være aktive ved bønn, evangelisering osv.
Man må utløse et aktivt allment prestedømme. Alle bør delta på sin måte. Dette kan gå hvis forholdene er små og ingen er prestesjef. Løsning: Husmenighet.
AKTIVT? Opplegget er aktiverende ved de uviktige dimensjonene: Byråkrati, indirekte tjenester, bygging av kirkelokaler, pengeinnsamling til orgel.
Man må unngå å bruke krefter på uviktige ting. Alle kreftene bør flyttes til å bygge mennesker. Løsning: Husmenighet.
LIVSUTVIKLING? Det er for liten personlig livsutvikling. Man kan gå i årevis i en menighet uten at ens kristenliv opplever noe nytt.
Stor personlig livsutvikling kommer ikke av fine prekener. Det kommer når forholdene er små og man kan samtale med folk man føler seg trygge på og der man kan kjapt kan gjøre teori til praksis. Løsning: Husmenighet.
TELLE? Man forsøker på tellevekst. Det virker ikke. Jo flere man samler under samme paraply, desto flere blir våte.
Man bør satse på delevekst eller på-kryss-og-tvers-vekst. Med stadig nye små paraplyer, blir ingen våte, det er plass til alle og det er lett å invitere nye til en plass under paraplyen. Løsning: Husmenighet.
NAKKE? Nakkefellesskap er dumt.
Ansiktfellesskap er bra. Løsning: Husmenighet.
TRIVSEL? Alle er bare halvfornøyde med sangvalg og prioriteringer.
For at flere skal trives, må man dele opp i mindre grupper. Da kan hver gruppe bestemme sanger selv og bli enige om ulike prioriteringer. Løsning: Husmenighet.
PENGER? Mange penger er bundet i store lokaler
Mange penger bør og kan bli utløst til fattige. Løsning: Husmenighet.
ALENE? Menigheten er for isolert. Forsøker å lokke med jazzkonserter.
Etter noen år i husmenighet er man blitt vant til å snakke om kristne temaer og man har drøftet teologi, verdier, bønn osv. Man bærer med seg menigheten der man går, og kan etter beste evne svare hvis noen spør. Løsning: Husmenighet.
INSTITUSJON? Aner lite om livet til naboen eller bekjente.
Man bør vite hva enkeltpersoner sliter med og tilby hjelp. Løsning: Husmenighet.
RESSURSBRUK? Menigheten har flere kor og dramagrupper som opptrer i storsamlingene.
Dette krever ressurser.
Menigheten bør ikke ha egne kor og dramagrupper. Slikt bør være "privatisert" og de bør opptre andre steder enn i menigheten. Organisasjoner og enkeltpersoner kan drive slike. Løsning: Husmenighet.
NÅDEGAVER? I tradisnonelle menigheter er prest/pastor er øverste leder for alle
tjenester/nådegaver. Gjensidig
underordning umulig. Nådegaver kan bli lagt lokk på. Topplederens nådegave gir slagside.
Alle tjenester/nådegaver bør underordne seg hverandre. Kun mulig i små selvstendige grupper uten hierarki. Løsning: Husmenighet.
INSPIRASJON? Man forsøker å gi motivasjon via prekener og konserter.
Motivasjon bør komme fra selvopplevde historier fra husgruppene, gjerne også fortalt i storsamlingene når de selvstendige husgruppene samles en gang i blant. Løsning: Husmenighet.
UTSLITT? Prester og pastorer sliter seg ut.
Prest/pastor må ha mindre ansvar og færre oppgaver. En ekte hyrde kjenner alle med navn og vet hvordan uka har vært for hver enkelt. En ekte hyrde har ikke tid til å bygge barnehager og bibelskoler.  Løsning: Husmenighet.

Tabellen viste jeg også for noen år siden på de første nettsidene mine. Man kan nærme seg poengene fra ulike kanter. Noen viktige spørsmål til de rammene man velger: Åpner rammene for at folk blir sett? At folk blir elsket? At alle blir prester?

Kommentarer