Gå til hovedinnhold

Kirketradisjoner og Bibelen

Dagens kirketradisjoner er i utakt med Bibelen, det viser jeg jevnlig på denne bloggen. Det handler om hvilke idealer og verdier man har, hvordan man møtes, teologi, hvordan man organiser seg og lignende. 
     Tradisjonene er tunge, man argumenterer for dem på fire måter:

1) Man forsvarer dagens tradisjoner ved å bruke ikke-bibelske argumenter. Dette skjer gjerne innenfor Pinsebevegelsen eller Den norske kirke. Man henter argumenter fra selve tradisjonen eller fra noe annet man synes er fint. Med begrepet tradisjon mener jeg også moderne tradisjoner som har kommet de siste tiårene.

2) Man forsvarer dagens kirketradisjon ved å hevde at den er like hellig som Bibelen. Katolikker argumenterer gjerne på denne måten.

3) Man forsvarer dagens kirketradisjoner ved å late som at de faktisk finnes i Bibelen. Man omtaler kirketradisjonen som ”bibelsk” eller lignende uten å ha noen bibeltekst å vise til. Et ferskt eksempel er her, se min kommentar under artikkelen.

4) Man forsvarer dagens kirketradisjoner ved å nedvurdere Bibelen som rettesnor.

Jeg mener ikke at det er noe galt med alle kirkelige tradisjoner, man kan gjerne beholde noen av dem. Jeg mener heller ikke at alle kristne er nødt til å kopiere hver detalj i Bibelen. Selv om de første kristne for eksempel møttes i hjemmene, behøver ikke vi gjøre det i dag. Jeg mener heller ikke at man aldri skal ta hensyn til datidens omgivelser når man tolker Bibelen.

Men jeg etterlyser en skikkelig drøfting der man sammenligner dagens kirketradisjoner med Bibelen.

Jeg sier ikke at jeg makter å leve opp til alle idealene. Men jeg hevder at tradisjonene og rammene i dagens kirker gjør det vanskeligere å sette idealene ut i livet. Derfor må vi endre rammer og tradisjoner. Er du villig til å drøfte dette?

Kommentarer