Gå til hovedinnhold

Hva med litt dinosaurkjøtt på lørdagspizzaen?

Forskere har funnet dinosaurfossiler med blodårer og elastisk vev, spol 9 minutter frem i filmen under.

Du kan se bilder av rødt dinosaurkjøtt på denne lenken.

Hvordan man reagerer på slike funn, er avhengig av hvilket verdensbilde man har fra før. En kreasjonist vil si: ”Ja, dette beviser at den geologiske tidsskalaen er helt feil, for kjøttrester kan ikke overleve i millioner av år, dermed ryker evolusjonsteorien.”  
En evolusjonist vil si: ”Det er helt utrolig hvordan kjøtt kan konserveres i 80 millioner år, det strider mot hva vi ellers vet om hvordan kjøtt råtner, men vi må forske på hvordan det er mulig.”

At man tolker fakta ulikt, kommer også frem ved C14-metoden. Når et dyr lever, får den i seg en spesiell type karbon, og når dyret dør forsvinner dette C14-karbonet sakte ut. Man kan måle hvor mye C14 det er i en gammel skrott og dermed anta hvor mange hundre år det er siden dyret døde. Metoden holder opp til noen tusen år, for man kan være sikker på at det er null C14 i et dyr etter for eksempel 100 000 år. 
Men så har man oppdaget dinosaurfossiler som har C14, hvordan tolker man slike funn?

Kreasjonisten sier da: ”Ja, dette beviser nok en gang at den geologiske tidsskalaen er helt feil. Finner man slik karbon, er dyret nødt til å være bare maks noen tusen år gammel, ikke millioner av år.”

Evolusjonisten vil derimot si: ”Funnet må være forurenset utenfra av et nylig dødt dyr.”

Enten man er ateist eller kristen har man oppfatninger om hvordan verden er skrudd sammen, og dette påvirker hvordan man tolker fakta. Det er ikke snakk om vitenskap mot tro, men om ulik tolkning av fakta. Man tolker faktaene slik at de stemmer med det verdensbilde man allerede har.

Det er ikke bare snakk om å tolke fakta, men om fakta i det hele tatt kommer på bordet. Forskeren som fant dinosauren med kjøtt, turte først ikke si fra om funnet. Hun var redd for å bli latterliggjort av andre forskere. Dette viser hvilket gruppepress som kan finnes i vitenskaplige miljøer.

Kommentarer