Gå til hovedinnhold

Håndbok for menighetsråd: På tide med en forenkling?

7500 nordmenn er valgt inn i menighetsrådene i Den norske kirke. Håndboken som man skal lese som medlem av et råd, er på 128.000 ord, det vil si 250 A4-ark. Ytterligere organisering er beskrevet mange andre steder, for eksempel i de norske lovene. De første kristne valgte en annen løsning, de holdt samlinger hjemme i stua rundt en middag.
Bildet viser hvilke ord som er mest brukt i håndboken.

Kommentarer