Gå til hovedinnhold

Alderen på fjell: Helium som lekker ut av zirkon, bestrider gamle målemetoder.

Vanligvis sier man at man kan måle alderen på fjell ved å sjekke hvor mye av et stoff som har blitt til et annet stoff, for eksempel at en viss mengde uran har blitt til bly. Da pleier konklusjonen være at fjellet er millioner av år gammelt.

Men når uran blir til bly i fjellet, dannes også helium. Heliumet siver så ut av fjellet, og hastigheten på denne lekkasjen kan man måle. Dermed har man to målemetoder for det samme fjellet. Helium-målingen viser en helt annen tidsramme enn uran/bly-målingen:
 

Lagene i fjellet er ikke millioner av år gamle, men bare noen tusen år.

Hastigheten på lekkasjen av helium er så høy at det skulle ikke ha vært noe helium i fjellet i det hele tatt, dersom fjellet er millioner av år. Når man finner helium, er det i seg selv et bevis på at fjellet ikke er gammelt.


Kommentarer