Gå til hovedinnhold

E-bok om de første kristne, av Sjur Jansen.


E-boken "De første kristne" starter en generasjon før Jesus ble født og forteller om Herodes-slekten som de første kristne mange ganger møtte som en motpart.
 
Deretter viser boken mange historiske hendelser og anekdoter fra de tre første århundrene etter de første kristne. Eksemplene springer fra martyrer som ikke vek en tomme fra sin tro, til stormannsgale biskoper – og hva det romerske byråkratiet skrev om de kristne.

Så viser boken hvordan de første kristne holdt samlinger i hjemmene og hvilke idealer de hadde for fellesskapet. De første kristne hadde ikke prester eller kirker, men møttes i hjemmene rundt middagsbordet.

Boken forteller også om bakgrunnen for nattverden, om de første kirkene som etter hvert ble bygget, om hvorfor noen i dag kaller seg prest og andre biskop, og om hva en eldste og en diakon opprinnelig var.

Historikere og de aller fleste kristne er enige om at den første generasjonen kristne ikke bygde kirker. Rammene for de opprinnelige samlingene var svært annerledes enn hva dagens kirker operer med. Kristne bør forsøke å finne ut hva man har mistet eller forvrengt i løpet av den lange kirkehistorien.

Boken argumenterer også teologisk for ikke-hierarki og likestilling. Mange mener for eksempel at Junia var en apostel slik også Timoteus var apostel. De siste årene har det kommet nye funn som støtter dette synet. Men når det gjelder ikke-hierarki og likestilling, er kristne uenige. 
 Kapitler:
 • Første generasjon kristne
 • Glimt fra den jødiske, romerske og kristne historien
 • Før Jesu fødsel
 • Det første århundret
 • År 100-200
 • År 200-300
 • År 300-400
 • Så spoler vi frem til Norge
 • Idealene til de første kristne
 • Alle kristne var prester
 • Hva var en diakon opprinnelig?
 • De møttes i hjemmene
 • De jødekristne og tempelområdet
 • De første kristne bygde ikke kirker
 • Eldstepersoner var husverter
 • En middag var en del av samlingen
 • Samlingens rammer
 • Synagogeskikkene
 • De var negative til kirkesamfunn
 • Teateret i Efesos kan gi teologisk sjokk
 • De første kristne hadde ikke religiøst hierarki
 • Likestilling var et ideal
 • De første utsendingene
 • Forfatterens etterord
Du kan bestille e-boken i ekstern nettbutikk her (119 kr) eller av meg her (119 kr).
 
Utdrag fra boken finner du her.

Papirversjon av boken? 
Jeg har foreløpig ikke trykket en papirversjon av boken. Men hvis du og en del andre viser interesse ved å sende meg en e-post, da teller jeg opp interessen i slutten av september 2016 og bestemmer meg for om jeg skal trykke. Send e-post til sjur@byggemennesker.no eller legg igjen en kommentar. Prisen blir i tilfelle 129 kroner for papirbok.

Kommentarer