Gå til hovedinnhold

Synagoge fra det første århundret er funnet i Galilea

I Bibelen står det at Jesus besøkte synagoger i Galilea. (Matt 4:23). Tidligere har man funnet synagoger fra det første århundret kun i byer i Israel. I for eksempel 2009 fant man en synagoge i byen Magdala i Galilia. Man kunne derfor tidligere få inntrykk av at synagoger var et byfenomen på denne tiden.

Men nylig (august 2016) fant man restene etter en gammel synagoge som lå på en landbrukseiendom i Galilea.

Synagogen er datert til slutten av det andre tempelets periode. Sagt på en annen måte: Jesus kan ha besøkt synagogen. Byggingen av tempelet ble startet 15 år før Jesus ble født. Romerne rev tempelet i år 70.

Synagogen er 8 x 9 meter og har sittebenker av stein langs veggene.


Ruinene ble funnet i Tel Rechesh i nærheten av Mount Tabor i Galilea.
Dermed kjenner man til åtte ruiner etter synagoger fra det første århundret i Israel.


Man tror at flere jødiske familier bodde på landbrukseiendommen i Tel Rechesh. Man antar videre at synagogen ble bygget fordi det var for langt å gå til den nærmeste synagogen uten å bryte reglene for hvor langt man kunne gå på sabbaten. 

I ti år har japanske arkeologistudenter bidratt med utgravninger i dette området. Ruinene ble funnet bare 10 centimenter ned i bakken.

Arkeologene tror at bondegården der synagogen ligger, ble forlatt etter Bar Kokhba-opprøret i år 135. Den krigen ødela mye av den sørlige delen av Juda. Galilea ble derimot lite skadet.
 

Jeg har ikke funnet Tel Rechesh på kartet, men det skal altså ligge nær fjellet Mount Tabor. Det betyr at Nasaret ligger en mil eller to unna. Det står i Bibelen at Jesus besøkte synagogen i Nasaret. Det er der han startet sin gjerning ved å lese opp en profeti fra GT. (Lukas 4:14-30). Det ble en slags programerklæring fra Jesus. Syke skulle bli friske, fanger skulle settes fri osv.

Nok en gang forteller Bibelen om noe som er opp ned av hva man kan forvente. Når Gud besøker Jorda, regner man kanskje med at han kommer med sin programerkæring stående i det enorme tempelet i Jerusalem. Men nei. Programerklæringen kommer i en landsby med dårlig rykte.

Jesus sa at skriftstedet ble oppfylt mens han leste. Først var forsamlingen positiv. Men så sa noen at Jesus var jo bare sønnen til snekkeren Josef. Forsamlingen ble deretter negativ, Jesus ble så jaget opp til en skråning der folk ville kaste ham ned. Men så snudde Jesus, han gikk gjennom flokken og dro vekk fra Nasaret.

Etter at romerne rev tempelet i Jerusalem i år 70, og alle jøder etter hvert fikk forbud mot å gå inn i byen, ble nye synagoger bygget slik at de pekte mot Jerusalem og det manglende tempelet der, ifølge seniorforsker Aviam som studerer Galilea spesielt.
 

Han sier også at det ikke var vanlig med bønn i synagogene før etter at tempelet ble revet.

Jeg har ikke funnet gratisbilder fra funnstedet
Tel Rechesh ennå, men flere nettsteder har skrevet om synagogen og viser samtidig bilder, for eksempel:
Så langt jeg forstår, fant arkeologene i løpet av disse ti årene først bondegården, deretter fant de en alterstein som var hogget ut 1.500 år tidligere og som senere muligens ble brukt som fundament eller trappetrinn til en av bygningene på stedet. Men dette med altersteinen er litt uklart for meg så langt. Det tredje funnet var synagogen som ligger sammen med bondegården.

En av de syv tidligere synagogene man har funnet fra det første århundret, ligger i Magdala, se bilder her. Synagogen er 120 kvadratmeter stor og ble funnet i 2009.

På Jesu tid var Magdala en by. Fotografiet under er fra 1894, det viser at denne byen ved kanten av Galilia-sjøen (Genesaretssjøen) da hadde krympet til en landsby. Jeg la på litt svake farger for å få litt liv i det gamle bildet.

I Magdala-synagogen har man funnet en stein som kan minne om en skammel av størrelse. Ingen vet hva den ble brukt til. Steinen ved siden av denne steinen ser ut til å ha blitt brukt til å legge skriftrullene på da det var opplesning. I skriftrullsteinen er det to fordypninger der skriftrullens to kjerner kunne legges.

Hvordan var livet i en synagoge på denne tiden? Alle i synagogen kunne lese dagens tekst, det gikk på rundgang hvem som gjorde det. Dagens oppleser kunne også kommentere teksten. 

Moderne kirker hermer altså hverken etter jødenes synagoger eller de første kristnes hjemmesamlinger der alle kunne holde innslag.

Synagoger ble også brukt som små samfunnshus der man kunne drive undervisning, megling i nabokrangel, innsamling til fattige og lignende. Man regner med at synagogene hadde veggmaling, gardiner og lignende, de så dermed mer innbydende ut enn hva dagens ruiner kan gi inntrykk av.

I synagogene var det ikke prester, de jødiske prestene hadde sin tjeneste i tempelet i Jerusalem. Synagogene kunne derimot ha én eller flere synagogeledere i tillegg til synagogetjeneren. Det står i Bibelen: "
Så rullet han (Jesus) bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham." (Luk 4:20) Her får vi et hint om skikkene. Oppleseren reiste seg når han leste dagens tekst og synagogetjeneren hjalp til med skriftrullene.

Det står en del om synagoger i Bibelen. Jesus kjefter for eksempel på dem som gjerne ville ha de beste plassene i synagogen. Fra andre kilder vet vi at man kunne bestikke synagogetjeneren slik at han holdt av en god plass.

Da Paulus ble kristen, reiste han rundt som misjonær. Han besøkte gjerne synagoger for å samtale med folk der. Så det kan godt være at også Paulus har besøkt noen av de åtte synagogene som til nå er funnet fra det første århundret.

Kommentarer