Gå til hovedinnhold

Lynkurs for journalister om prester i BibelenMed jevne mellomrom intervjuer eller omtaler pressen noen som er imot kvinnelige prester. Journalistene følger sjelden opp med kritiske spørsmål, de er fornøyde når de kan vise til en konflikt. De kan intervjue begge parter litt overfladisk, og ferdig med det. 

I går hadde NRK en sak om en rektor som beklaget til foreldrene at det var en kvinne som var prest da det var skolegudstjeneste.  I saken siteres lederen for Den Luthersk Læstadianske menighet, Nils Einar Samuelsen: "Etter Guds ord kan ikke en kvinne være prest i vår menighet."

Journalistene kunne ha spurt: "Kan du nevne en kristen person som omtales som prest i Bibelen?" 

Saken er at de første kristne ikke hadde prester. 

I slike saker kan journalister strekke seg til overfladiske spørsmål av typen "er det ikke på tide å modernisere seg?" Slike spørsmål er villedende når Bibelen ikke viser kristne prester det hele tatt, det er altså ikke noe å modernisere.

Jeg foreslår at de ulike avisene lager en faktaboks som kan stå hver gang det er en sak om kritikk av kvinnelige prester. Overskriften kan være "Ingen kristne prester i Bibelen". 

Eller hvis man vil ta med at Bibelen forteller om prester fra andre religioner, kan overskriften være: "Prester i Bibelen". I faktaboksen bør det stå at de første kristne ikke hadde prester.

Lynkurs for journalister om prester i Bibelen

  • De første kristne hadde hverken prester, kirkebygninger, kirkelige vielser, kirkelige begravelser eller konfirmasjoner.
  • Det finnes altså ingen mannlige eller kvinnelige kristne prester i Bibelen.
  • De første kristne møttes hjemme hos personer som ble kalt «eldste». Også i dag finnes det folk som kalles «eldste» i landsbyer her og der i verden, det er ledende personer i lokalsamfunnet uten at det nødvendigvis er knyttet noe religiøst eller sermonielt til det.
  • Den romerske keiseren Konstantin sørget for å bygge de første pompøse kirkene på 300-tallet og lot kristne i Roma også låne rettssalene til samlinger, slik smittet romersk kultur over på de kristne som begynte med uniformer, kor, prosesjon og så videre, man fikk seremonier slik man kan se i kirkene i dag. Men det har ingenting med Bibelen å gjøre.
  • Mange av dem som åpnet sine hjem for samlinger og som ble kalt eldste, ble på 300-tallet byttet ut med profesjonelle seremoniledere som senere ble kalt prester. Men igjen: Dette er kirkehistorie og har ikke noe med Bibelen å gjøre. Man vet heller ikke hvor mange som fortsatte å samles i hjemmene.  
  • De som er imot kristne prester i dag, tar utgangspunkt i Bibelens tekster om eldste. Apostelen Paulus skriver at en eldste må være slik og sånn, det er for å være skikket til å åpne sitt hjem for kristelige samlinger. Man bør for eksempel være gjestfri og være forsiktig med alkohol. Og det er i den teksten at Paulus bruker ordet «han» om eldste. Derfor mener mange at kvinner ikke kan være eldste. Paulus skriver også om diakoner og hvordan de bør være. Også da bruker han ordet «han». Men et annet sted skriver han om kvinnen Føbe og gir henne god omtale som nettopp diakon. Når han skriver «han», så mener han altså både «hun og han». 
  • Det finnes ingen kristne som omtales som prest i Bibelen. Men det finnes jødiske prester og prester fra andre religioner. De jødiske prestene utførte ofringer i det jødiske tempelet. Dette i kontrast til den kristne troen som går ut på at Jesus ofret seg én gang for alle. De kristne mente altså at tempelofringen gikk ut på dato da Jesus ble korsfestet. En stor flokk av de jødiske prestene ble kristne, sier Bibelen. 
Jeg forstår at nyhetsjournalister ikke kan være eksperter i alt. Dersom de stiller kritiske teologiske spørsmål, kan de lett få svar som de ikke vet hvordan de kan følge opp med nye spørsmål. Men det er lite opplysende at motstandere av kvinnelige prester gang på gang slipper unna med at "Guds ord er imot kvinnelige prester". 

Det er nesten som å si at "Adam Smith gikk inn for høye skatter, derfor er også vi for høye skatter i vår forening." Eller: "Siden bøkene til Einar Gerhardsen går inn for å hjelpe de rike frem, ønsker vi å gå inn for det samme." Ville slike uttalelser ha blitt stående uten noen kritiske spørsmål fra journalistene?

Det finnes lengre argumentasjonsrekker frem og tilbake om "kvinnens rolle" og om de har rett til å fortelle det glade budskapet om Jesus. Jeg selv mener de første kristne gikk inn for likestilling. Mange er uenige i det. Men det som bør være udiskutabelt, er at det ikke finnes kristne prester i Bibelen. Så de som er imot kvinnelige prester, bør også være imot mannlige prester.

De som kjenner bloggen min, vet at jeg er kritisk til dagens hierarkiske organisering av menighetslivet og at jeg mener at foretakskirker og scenekirker har en del uheldige sider. Men jeg forsøker å ikke lage problemer for dem som har valgt å organisere seg slik, jeg tilpasser meg når jeg er på besøk og forsøker å opptre støttende. Jeg ønsker både mannlige og kvinnelige prester alt vel i tjenesten.

Jeg etterlyser altså en faktaboks. Her er et forslag:

Prester i Bibelen
Det finnes ikke kristne prester i Bibelen, hverken mannlige eller kvinnelige. De første kristne hadde heller ikke kirkebygninger, men møttes hjemme hos personer som ble omtalt som eldste. Etter at første generasjon kristne døde ut, begynte en sakte endring gjennom mange år der de eldstes hjemmesamlinger ble byttet ut med samlinger inne i kirker, ledet av prester. Men det er kirkehistorie og er ikke omtalt i Bibelen.

Kommentarer