Gå til hovedinnhold

Halvparten av prestene mener de har for mye å gjøre

Prestene trives med arbeidsoppgavene, men 45 % mener arbeidsbelastningen er for høy. Dette viser en undersøkelse fra Kifo.
  • 24 % er delvis eller helt utbrent (4 % er helt utbrent).
  • 20 % vurderer å finne jobb utenfor Kirken, men i praksis er det kun 3 % som slutter.
Løsningen prestene setter frem, er flere ansatte og flere vikarer. Kun 12 % mener lønnen er et problem.

Selv tror jeg løsningen er å endre prestens rolle. Urmenighetens husverttjeneste kombinert med det allmenne prestedømme bør være forbildet. Akvillas i NT inviterte til hussamlinger hjemme. Dette kalles for menighet i NT. Akvillas hadde et yrke ved siden av å være ”husprest”, han solgte campingvogner slik som Paulus.

Når husverttjenesten kombineres med det allmenne prestedømme, slipper å presten å skrive prekener hver uke, for Paulus oppfordrer alle i samlingen til å komme med innslag.

I et samfunn fins det oppgaver som bør løses av fellesskapet. Hvor skal folk begraves? Hvem holder ordet på skjemaer når folk gifter seg? Hvordan skal beskjed om dødsfall etter en trafikkulykke best mulig formidles til familien? Men disse oppgavene behøver ikke nødvendigvis ordnes av Kirken. Det fins ikke prester i NT som døper, vier eller begraver folk.

Kommentarer