Gå til hovedinnhold

Hva ville du ha sagt hvis kona kjøpte en kjole til 13.000 kr?

I nettbutikkene ser jeg at rimelige kjoler koster mellom 200 og 400 kr i Norge. Kjoler av bedre kvalitet koster en tusenlapp eller to. Men 13.000 kr? Hva er poenget med det? Staten har sendt ut oppgraderte satser angående prestedrakter. Tilskudd til ny drakt er 12.925 kr.

I tillegg får man årlig tilskudd på 1.100 kr til vedlikehold av drakten. Er dette virkelig nødvendig?
I følge Statens draktutvalg (ja, det er noe som heter det), er prestedrakten å betrakte som prestens egen eiendom. Men presten får penger av staten til å kjøpe.

Presteforeningen kaller dette for arbeidsklær:


”En arbeidsgiver har ansvar for å stille arbeidstøy til disposisjon for ansatte som trenger dette. Dette er lovpålagt når det gjelder verneplagg og -utstyr, men samme prinsipp følges der arbeidstaker er pålagt å benytte uniform eller liknende tjenestedrakt som del av sin jobbutførelse.”


Verneplagg? Uniform? Ja, hva er egentlig en prestedrakt? Jo, det er noe prestene brukte i GT. Men i NT fins det ikke slikt. For Hebreerbrevet i NT sier at den gamle prestetjenesten gikk ut på dato, og apostelen Peter kaller alle kristne for prester. Norske prester som går med prestedrakt signaliserer at de tilhører jødedommen, ikke kristendommen.


Det nærmeste vi kommer ”prest” i NT, er Priska og Akvilas. Jeg lurer på hva Akvilas hadde sagt hvis Priska kom hjem med en kjole til 13.000 kr og begrunnet det med ”Jeg bare MÅ ha en fin kjole når vi inviterer til samling her hjemme, jeg er tross alt vert for menigheten.”


Jeg lurer også på hva Priska villa ha sagt til Akvilas hvis han kom hjem og sa at han bare MÅ følge Den norske kirkes regler for klær. Her er noen eksempler:


"Alba godkjent til bruk i Den norske kirke for prest er en fotsid hvit kappe med halsåpning, ermvidde, ryggfolder og stoff i hovedsak svarende til beskrivelsen i Kgl.res. av 30. mai 1980, og med de presiseringer som er foretatt i den til enhver tid gjeldende veiledningsbrosjyre.
"

"Samspillet hvit alba, hvit messehakel, hvit stola og hvit kirke kan gi problemer med hensyn til et inntrykk av renhet/skittenhet. Dette bør en ta hensyn til. Hvitfargen kan derfor tillates å ha en svak gultone, gråtone etc. slik at samspillet alba/messehakel, alba/stola ser riktig ut. Hovedinntrykket må likevel være hvitt.
"

"Stola godkjent til bruk i Den norske kirke, er et farget bånd med bredde 8-12 cm, som bæres slik at stolastolpene henger rett ned."


"Fargen på stolaen til enhver tid bestemmes av kirkeåret og de kirkelige handlinger etter retningslinjer for liturgiske farger i kirkens bøker. (Se Gudstjenester kapittel 1 E) Fargene er hvitt, rødt, fiolett og grønt. På fiolett stola bør gull dekor ikke brukes."

"
Dersom stolaen fasongsys rundt halsen, bør den ha gjennomført lik bredde. Halsrundingen kan være bakoverliggende eller oppadstående. En liten (metall) lenke på tvers bak i nakken kan bidra til å holde stolaen mer fri og ledig ut fra halsen. Lenken må i tilfelle holdes på plass ved en ganske liten usynlig fold/brett bak i nakken."

"Det er åpen adgang for norske tekstilkunstnere og andre produsenter til å tilvirke stola etter tegning godkjent av biskopen. Dette kan også være en oppgave for kvalifiserte enkeltpersoner i en menighet."

Enten man tilhører en husmenighet eller Den norske kirke, må vi alle tenke gjennom hvordan vi disponerer tid og penger. Men når det gjelder prestedrakter, mener jeg de symboliserer noe mye mer enn litt dårlig pengebruk. Drakten oser rangorden. Den binder det allmenne prestedømme. Den poengterer feil verdier. Hvis man først skal lage regler for en kristen samling, mener jeg det er helt feil ramse opp uviktige ting som farger, bånd og centimeter.

Det er rart å se hvilke poenger som tradisjonelle menigheter sikrer med regler, kontrakter og økonomi. Man sikrer seg en organist med lønnskontrakt. Man sikrer seg ikke en kokk eller en omsorgsperson. Man sikrer seg drakt til 13.000 kr med detaljerte utsmykningsregler. Man sikrer seg ikke noen gode sofaer.

NT sier:
at alle kristne er prester
at man ikke skal gjøre forskjell på folk i samlingen
at man ikke skal være opptatt av fine klær
at prest er ut

Hvordan forsvarer egentlig prestene dagens paradigme teologisk og verdimessig? Hva er argumentene?

Kommentarer