Gå til hovedinnhold

Bok om de første kristne, Herodes, Konstantin, Paulus, Junia, Priska og mange andre. 129 kr.


Boken starter noen generasjoner før Jesus fødsel for å vise bakgrunnen til Herodes-slekten som de første kristne møter som motpart mange ganger. Det var Herodes som bygde det nye tempelet i Jerusalem for 2000 år siden. 

Herodes-slekten var som forpestet, familiemedlemmer enten giftet seg med hverandre på kryss og tvers eller så drepte de hverandre. Det sies at den første Herodes angret at han tok livet av sin kone, derfor puttet han liket i en svær honningkrukke for å bevare kroppen så lenge som mulig på slottet.

Deretter går boken gjennom flere hundre års kirkehistorie med fortellinger om både martyrer, stormannsgale biskoper og ikke minst den romerske keiser Konstantin som bygde pompøse kirker. 

Tyngden i kildene til historiene fra disse årene, er ujevn. Noen ganger kan man lese den samme historien fra flere som levde på samme tid, andre ganger er det bare et tekstfragment som er blitt datert i ettertid.
  
Hva sa romerne om de første kristne? Det finnes gamle romerske tekster som avslører hvilket forferdelig syn statsmakten hadde. Brevveksling viser at Romerriket torturerte kristne. Brevene viser også at kristendommen i enkelte områder hadde stor spredning. En romersk guvernør sender brev til den romerske keiseren og klager over at det er nesten ingen som besøker de romerske templene mer, for det er så mange innbyggere som er blitt kristne.
 
Boken går så grundig gjennom de første kristnes samlinger og verdier. De kristne møttes i hjemmene rundt middagsbordet, man hadde ikke prester eller kirker. Man hadde en helt annen frihet enn hva dagens gudstjenester og religiøse hierarki legger opp til. 

Les også om nattverden som har røtter som strekker langt tilbake før de første kristne.

Boken er skrevet av meg: Sjur Jansen. Den koster 129 kr pluss 70 kr i porto = 199 kr. Du kan bestille den ved å sende meg en e-post: sjur@byggemennesker.no

Se bilder fra boken De første kristne her.

Kommentarer