Gå til hovedinnhold

Er ordet ”norsk husmenighet” tabu?

En artikkel i Pinsebevegelsens avis forteller om et ektepar som i mange år har åpnet sitt hjem for kristne husmøter. Folk tar med kake, man deler personlige opplevelser, man synger og ber sammen og enkelte blir friske etter forbønn.

Beskrivelsen burde kvalifisere til hva man kaller menighet. Men i artikkelen blir disse samlingene kalt husmøter, ikke menighet. Greit for meg, for ordet menighet er egentlig ikke i bruk i NT på gresk. Men det jeg stusser over, er at andre kristne samlinger gjerne blir kalt menighet i samme avis, for eksempel slike som foregår inne i en kirkebygning.

Jeg søkte i avisen og fikk 11 treff på ordet husmenighet. De fleste handlet om kinesiske husmenigheter. Ett treff handlet om Iran. Var det noen norske treff? Ja, ett treff handlet om en norsk tradisjonell menighet som hadde startet som husmenighet.

Dette ligner litt på et annet forhold da jeg var ung. Da kunne man gjerne vise film fra norske misjonærer i Afrika der det var vanlig med trommer i de kristne samlingene, men i Norge var trommer forbudt blant kristne. Så lenge trommingen foregikk i et land langt borte, var det greit.

Hva er egentlig Pinsebevegelsens definisjon på menighet? Må det være en i samlingen som kaller seg for pastor? Må man ha et felles lokale? Definerer man hussamlingene forskjellig ut fra om flokken har et mål om å komme seg inn i en kirkebygning eller ikke?

Det kan være at ekteparet i artikkelen selv insisterte på at ordet husmenighet ikke skulle brukes. Det kan være at det står husmenighet i papiravisen, ikke vet jeg. Men uansett burde det være oppsiktsvekkende at Pinsebevegelsen som for 100 år siden ble stiftet med slagordet ”Frem til urmenigheten” i dag skriver så lite om norske husmenigheter. For urmenigheten besto av husmenigheter.

Oppdatering: Jeg var nå på besøk hos noen som hadde papirutgaven av KS og jeg bet meg merke i faktaboksen som skal fortelle om urmenigheten i NT. Den gir inntrykk av at husmenigheter var noe uvanlig. Heller ikke faktaboksen bruker ordet menighet. Dette til tross for at Paulus kaller hussamlingene for menighet.

Her er faktaboksen fra KS:

"HUSMØTER
På Ottestad inviterer ekteparet Kari og Per Arne Gustavsen stadig til husmøter. Husmøter er ikke et ukjent begrep i Det Nye Testamentet. De første kristne møttes ofte i hjemmene for å dele Ordet, fellesskapet og måltidet."

"Ikke et ukjent begrep"? Av denne faktaboksen får jeg inntrykk av at normalen var noe annet enn hussamlinger, og at det er bare hvis man leter nøye at man finner hussamlinger i NT. Hva er da i tilfelle det kjente begrepet? Hva var en normal samling i NT? Og hvorfor unngår man ordet menighet i definisjonen? Tok Paulus feil?

Min påstand er at den normale samlingen var i hjemmene og at slike samlinger ble kalt menighet. Man var frie til å møtes hvor som helst, for eksempel på en strand. Men siden måltid var et viktig innslag, var det mest naturlig å møtes i hjemmene.

Kommentarer