Gå til hovedinnhold

Jesus-kvinner eller Bevere-kvinner?

Jeg støtter likestilling. En kjent kristen kar fra USA som heter John Bevere, har et annet syn. Han mener at ektemannen skal bestemme over kona. Han skriver i boken ”Under Guds beskyttelse” på side 128: ”En hustru skal adlyde i tillegg til å ære sin ektemann med underdanig holdning.”

Jeg mener dette er helt feil konklusjon av NT, og begrunner det i artikkelen ”Overlevelsesguide for kvinner som blir undertrykt i menighetslivet.

Hva da med Johns egen kone, Lisa Bevere? Hun kommer til et stevne i Norge i slutten av mai i 2010 som arrangeres av organisasjonen Jesuskvinner.

Jeg har sett noen videosnutter der Lisa Bevere motiverer kvinner til innsats, for eksempel sier hun "Du er ikke problemet, men løsningen." Kjempefint, jeg tror mange norske kvinner kommer til å bli inspirert av dette besøket, flott at hun er invitert. Men samtidig hadde det vært avklarende å høre hva hun og Jesuskvinner mener om likestilling. Støtter Lisa Bevere sin manns teologi om at kvinner skal adlyde sin ektemann?

Dette ekteparet reiser verden rundt og holder taler på store kristne stevner. Blir det rom for spørsmål fra salen, så håper jeg noen spør om likestilling.

Lisa Bevere har noen eksempler der ektemannen for lenge siden motiverte henne til å begynne å holde taler selv om hun var beskjeden. Er det dette som menes med å "adlyde"? Altså at man hjelper hverandre til å strekke seg? Kunne ikke Lisa gjort det samme mot John? Det er lett å snakke bort teologi med at man har det så fint sammen. Men hva menes egentlig med "en hustru skal adlyde"?

MITT SYN:
  • Det er bare 2 % sjanse for at ordet hode i NT betyr overhode.
  • Oppfordringen i NT om å underordne, inneholder ordet "hverandre".
  • Det greske ordet for underordne ble brukt både sivilt og i det militære. Sivilt var det snakk om å støtte andre i en felles sak. Man må velge betydning når man tolker.
  • Peter snakker et sted til kristne kvinner gift med ikke-kristne menn i antikken. De måtte allerede adlyde sine menn, derfor må Peters betydning være en oppfordring om å stille seg støttende, ikke adlyde.
  • Paulus sier at et ektepar eier hverandres kropper.
Les mer i lenken jeg ga over.

Kommentarer

Are Karlsen sa…
Jeg lurer på hvor lenge det vil være tyst i det pinsekarismatiske miljøet når det gjelder det undertrykkende synet på kvinners underordning. Slik jeg ser det, er det fravær av debatt, men overhodet ingen enighet.

Lisa Bevere støtter selvfølgelig sin ektemann, og det er etter min mening sjokkerende at Jesuskvinner åpner for Beveres teologi.

Det er flott at du tar dette opp, Sjur!
ef.5.21 Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! 22 De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. 23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. 24 Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.

hvordan vil du forklare dette bibelvers?

Vi alle om vi er oppriktige underordner oss kristus som herre og mester.
Personlig ser jeg ingen vansker med å underordne meg verken Gud fader eller Jesus kristus..

Hvorfor skal det da være ett problem at kvinner er lydig sine menn?
Det er nemlig lydighet som er det esensielle her..

1.pet.3.5 5 For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sin lit til Gud. De underordnet seg sine menn, 6 likesom Sara var lydig mot Abraham og kalte ham herre.

Nå vet alle som har lest skriften at Abraham neppe hadde mottatt noen likestillingspris i vårt samfunn.
Kan man da bruke likestillingsbegrepet av idag som utgangspunkt for å beskrive bibelens underordningsprinsipp?
Sjur Jansen sa…
Hei Geir Rune, jeg mener den første setningen du viser, setter føringen for setningene både foran og etter. Vi skal underordne oss hverandre. Altså: hverandre og gjensidig.

Og da NT ikke henvender seg til en militær organisasjon, men til folk flest, da må man bruke den sivile betydningen av det greske ordet for underordne: At man stiller seg støttende til andre. Den første setningen lyder altså: Still dere støttende til hverandre.

Når det gjelder Kristus som hode, så er det svært liten sannsynlighet for at hode betyr sjef. Jeg har ikke dermed sagt at Kristus ikke er konge osv, det kommer frem andre steder med andre ord.

Kristus som hode, mener jeg betyr kilde. Og når menn er kvinners kilde (og da menes antagelig i skapelsen), da åpner det seg andre tolkninger enn at kristne kvinner skal adlyde sine kristne menn enveis.

Når det gjelder sammenligningen ”likesom”, så må man passe på at man ikke overtolker. For da kan man ende opp med at det er menn som frelser sine kvinner. Det stemmer ikke med resten NT som presiserer at det er Kristus som tar den jobben. ”Likesom” tror jeg derfor brukes for å sette alvoret i saken.

Det var Gud som forandret Sarais navn til Sara. Navnet Sara betyr herskerinne eller fri prinsesse (ikke eiet av noen). Peter sier at kristne kvinner er døtre av Sara, den frie kvinnen. Peter snakker ikke om kristne ektepar, men om kristne kvinner gift med ikke-kristne menn, og jeg må legge til: i antikkens maskuline maktsamfunn. Dette setter føringer for tolkningen. Jeg har skrevet om det her:

http://byggemennesker.blogspot.com/2007/02/peter-satte-ektemenn-p-fy-listen.html

Jeg har skrevet mer om likestilling her:

http://byggemennesker.blogspot.com/2008/12/overlevelsesguide-for-kvinner-som-blir.html
Are Karlsen sa…
Paulus: "Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus!"

Når Paulus knytter denne formaningen til Kristus og Kristus-etterfølgelse, så får den en universell betydning: Det gjelder for alle, under alle forhold, til alle tider. Å avgrense betydningen og rekkevidden av denne formaningen, er det samme som å redusere Kristus.

Derfor blir det feil å lese disse versene som noe som bare gjelder kvinner. Kristuslivet er et liv i frivillig underordning for alle.