Gå til hovedinnhold

Svensk pinsebevegelse er egentlig mot pastorhierarki

nettsidene til den svenske pinsebevegelsen leser jeg dette:

“Kristet ledarskap är tjänande och sker därför aldrig genom direktiv och maktutövning.”

Sitatet er hentet fra en teologisk undervisningstekst. Et annet sted står det:

”En ledare i Jesu efterföljd ska inte förvänta sig att bli betjänad av andra utan istället betjäna dem han blivit kallad att leda. En attityd som bryter ner alla hierarkiska ledarmodeller.”

Jeg må si jeg blir litt forvirret av dette. Jeg er enig i at man ikke skal ha hierarki, ordrer eller makt i kristne menigheter. Men denne undervisningsteksten stemmer ikke med hvordan terrenget faktisk er og hva som er akseptert som normalt. For hver pinsemenighet er gjerne organisert hierarkisk, med en hovedpastor på toppen og musikkpastorer og avdelingsledere lenger ned.

Hierarkiet i pinsemenigheter kommer også til uttrykk ved at det er noen få som sitter med et prekemonopol. Og selvsagt gir pinsepastorer ordrer til sine underordnede akkurat slik man gjør i vanlige foretak med ansatte.

Jeg blir forvirret fordi man skriver en ting, men gjør noe annet. Hvis undervisningsteksten ikke bare skal være en festtale, bør man sette opp en plan for hva som bør endres i praksis når det gjelder organisering, holdninger og samlinger.

Kommentarer