Gå til hovedinnhold

Den norske kirke godtar privat dåp

I forbindelse med min artikkelserie om pinsevenner, dåp og medlemskap, stilte jeg Den norske kirke noen spørsmål om samme tema. Strengt tatt trenger man ikke prest eller en spesiell dåpsliturgi for å bli medlem i DnK. Man kan for eksempel være døpt i en pinsemenighet eller i en ortodoks menighet. Man kan også være døpt privat.

Man har to dåpskrav i DnK:  
 • Man må være døpt i Faderen og Sønnen og Den hellige ånds navn.  
 • Man må ha noen papirer på dette.
DnK har i tillegg en del synspunkter om dåp og hvordan dåp helst skal skje, men disse er ikke avgjørende krav som er koblet til muligheten for medlemskap.

Her er spørsmålene jeg sendte DnK:
 • Hva slags type dåp kreves av Den norske kirke for medlemskap? 
 • Kan man være døpt privat?
 • Kan man være døpt i en registrert pinsemenighet?
 • Kan man være døpt i utlandet i en metodistkirke eller ortodoks menighet?
 • Må dåpen ha skjedd etter en spesiell liturgi?
 • Må den som døper være pastor eller prest?
 • Er det noen kjente dåpsmåter eller kirkesamfunn dere ikke godkjenner?
Her er svaret fra DnK:  
"Normalt skal man døpes i menigheten. Dåp er en menighetshandling og en del av fellesskapet. Det betyr også at man i Dnk har fastsatt liturgi for dåpshandlingen. Når dåpen skjer i menigheten skal liturgien følges.

I Den norske kirke døpes man normalt av en prest. Det er denne som er pålagt denne tjenesten, men gyldigheten av dåpen er ikke avhengig av det. Til dåpen hører det opplæring.


Døpes man i menigheten blir man samtidig medlem av kirken. Ved nøddåp kan alle som respekterer den kristne dåp utføre dåpen. Det normale er da at den som er nøddøpt kommer til kirken senere for å få stadfestet dåpen. Dette er det normale.


Om mennesker som er døpt ønsker å melde seg inn i Den norske kirke krever man at er døpt i "Faderen og Sønnen og Den hellige ånds navn". Er man døpt i dette godkjenner Den norske kirke dåpen, og krever ikke noen ny dåp for å bli medlem i kirken. Man må legge frem en dåpsattest/bekreftelse på dåpen. Det er derfor ikke normalt med privat dåp, jf også det ovenfor.


Den norske kirke vil ikke godkjenne dåp som ikke er gjort i "Faderen, og Sønnen og Den hellige ånds navn". Det betyr at vi godkjenner de flestes dåp, også dåp i pinsemenigheten. Jehovas vitner sin dåp vil ikke kunne godkjennes da de ikke har dåp i Faderen og Sønnen og Den hellige ånds navn"."Svaret fra DnK viser at man godtar både full neddykkelse av hele kroppen, halv neddykkelse eller rennende vann på hodet.

Luther mente at det riktige var dåp med full neddykkelse, fordi ordet dåp på gresk (baptismos) betyr nettopp dette. Han skrev dette i 1519 i ”Ein Sermon von dem heiligen hochwirdigen Sacrament der Taufe”. Men DnK er ikke lenger så nøye angående hva Luhter mente.

Og selv om det ikke er normalt med privat dåp i DnK, er det altså en åpning for slikt. Det skulle bare mangle i et luthersk kirkesamfunn, for Luther sa at fedre gjerne kunne døpe sine barn hjemme.

Men man må altså ha papirene i orden. Blir du døpt "privat", altså at den som døper deg er en kristen som ikke står i noe organisert kirkesamfunn eller det skjer på reise med en lutheraner som ikke er prest, må du be den som døper deg om å skrive en bekreftelse om at han/hun døpte deg i "Faderen og Sønnen og Den hellige ånds navn", hvis du senere ønsker å bli medlem av DnK. Jeg antar det er nok med en slik bekreftelse, og at DnK ikke vil nekte deg medlemskap. Muligens må du følge samme prosedyre som ved nøddåp og få dåpen stadfestet i kirken.

I svaret fra DnK står det: ”Dåp er en menighetshandling og en del av fellesskapet.” Hva da med Paulus? Han ble ikke døpt i en menighetssamling. Heller ikke toppbyråkraten som Filip døpte langs veien, ble døpt som en handling i en menighet. Skal man teologisk hevde at ”dåp er en menighetshandling”, må man i tilfelle definere menighet som "minst to personer som tror på Jesus er samlet", det er en definisjon jeg i tilfelle er helt enig i. Men DnK er neppe enig i at man kan definere menighet slik.

Svaret fra DnK sier også at presten har et pålegg om å døpe, men jeg finner ikke i Bibelen at utvalgte kristne skal ha et slikt pålegg og andre ikke. Ved å ha slike regler, tror jeg man legger et lokk på det allmenne prestedømme som ikke får utviklet seg.

Dessverre har pinsebevegelsen omtrent samme opplegg. Hvis noen skal døpes, er det vanlig å henvende seg til pastoren. Selv om pinsebevegelsen teologisk egentlig mener at alle kristne kan døpe, er man likevel bundet av pinsekulturen som legger opp til at det er ledelsen som godkjenner dåp og som døper.

Oppsummert: 
 • Det absolutte dåpskravet i DnK er at treenigheten er nevnt ved dåpen. Da godkjennes dåpen og man kan bli medlem og man får en viss medbestemmelsesrett
 • Det absolutte dåpskravet i Pinsebevegelsen er at man er troende døpt (ikke barnedøpt). Da kan man bli medlem og man får en viss medbestemmelsesrett. Også ikke-døpte barn kalles for medlemmer i innmeldingsskjemaene, men de har ikke medbestemmelsesrett.
Selv mener jeg urmenigheten ikke opererte med medlemskap, men med tilhørighet. Are Karlsen skrev i en kommentar etter min første artikkel slik: "Menigheten er ingen enhet det er mulig å melde seg inn i. Menigheten er et fellesskap man kan velge å være en del av." Det synes jeg var godt formulert.

Kommentarer

Bjørn Olav sa…
Jeg vil også tro at dåp i pinsebevegelsen er en dåp i den treenige Guds navn.
Are Karlsen sa…
Jo, men jeg leser Sjur slik at for pinsevennene er det ikke nok å være døpt i den treenige Guds navn. Du må være døpt som troende.

Høyttenkning: Det skal bli interessant å se hvordan forholdet til barnedåpen utvikler seg blant kristne etterhvert som ikke-institusjonelle husmenigheter får fotfeste. Altså når dåpen ikke lenger knyttes til medlemsskap i et trossamfunn som igjen er avhengig av dette for sin økonomis skyld.
Leif Terje Munkejord sa…
Bare noen synspunkter/spørsmål vedrørende dåpspraksisen som blir nevnt her. Det blir vektlagt at det skal døpes i" Faderens og sønnens og den hellige ånds navn", mitt spørsmå er: Hvor finner vi denne praksisen i NT? Skal den som døper si en spisiel regle eller formular for at dåpen skal være gyldig?

I dagens praksis enten det er barnedåp eller voksendåp er altså formularet viktiger enn praksisen/betydningen av dåpen.

Det er interesant å reflektere over at mange "enkle" sannheter fra NT er blitt tilslørt og endret opp gjennom historien. Vi trenger en ny oppvåkning og granskning av vårt Bibelsyn og tolkninger.
Jeg liker uttrykket: Frem mot urkristendommen"
Sjur Jansen sa…
Hei, alle tre. Jeg tror de fleste som døper innen Pinsebevegelsen bruker samme frase som i Den norske kirke, og nevner Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Men jeg tror også at her og der blant pinsevenner kan man bli døpt i Jesu navn uten at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd blir nevnt i selve dåpen. Teologien er likevel den samme, altså at man tror på en treenighet.

På innmeldingsskjemaet til Pinsebevegelsen står det ”er døpt som troende til Jesus Kristus”, man setter ikke der frem noe krav om en liturgisk dåpssetning om treenigheten.

Poenget mitt i denne artikkelen er ikke å drøfte hva som er rett eller gal dåp, men å bidra til at alle kristne friere kan være mer sammen og at det allmenne prestedømme kan blomstre. Da må blant annet dagens innmeldingskrav (dåpskrav) på bordet, for slikt kan være et hinder.

Samtidig viser jeg hvilke muligheter som allerede fins for dem som vil ta et steg for å leve et friere kristenliv:

1) Selv om DnK helst vil at det er presten som skal døpe når det er gudstjeneste, tillates også at hvem som helst kristen døper "privat".

2) Blir man nektet medlemskap i pinsemenigheten fordi man er barnedøpt, kan man starte med hussamlinger.
geir sa…
Hei, Sjur.

Du har nok rett i at de fleste p.venner som døper "i Jesu navn" er trinitarisktroende. Men vi har også 3 pinsesamfunn og 1 pinselignende trossamfunn representert i Norge som ikke døper i Faderens, Sønnens og DHÅs navn fordi de ikke er trinitarisktroende. (Joda, jeg vet at det ikke var dette i det hele tatt som var ditt anliggende med blogginnlegget.....)
Sjur Jansen sa…
Lenken under viser kanskje et av de trossamfunnene du tenkte på, Geir? Artikkelen hevder at de første kristne døpte i Jesu navn og at etter noen hundre år ble dette endret til treenighetsfrasen.

Trossamfunnet er mot treenighetslæren.

Teoretisk finnes det en variant til, det er at de første kristne trodde på en treenighet, men døpte i Jesu navn.

Her er lenken:

http://www.nardus-menighetene.no/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=27
geir sa…
Ja, Nardus er det ene av de tre pinsesamfunnene. Dette er et norsk samfunn, som har etablert seg også i Sverige og på Færøyene. I tillegg har vi pinsesamfunnene United Pentecostal Church. Så er det et lite samf. som jeg ikke husker navnet på (jeg ble 50 for kort tid siden), som vel holder til på Tau (utenfor Stavanger). Også selvsagt Endetidens Budskap (som vektlegger William M. Branhams skrifter).
geir sa…
Assemblies of the Lord Jesus Christ er selvfølgelig retningen jeg glemte navnet på