Gå til hovedinnhold

Fins det en pastor i Pinsebevegelsen som kan fortelle meg hvor i Bibelen det står at pastorer skal vie folk?

Pinsevenner pleier å si at de har Bibelen som sin inspirasjonskilde og rettesnor. Likevel er det helt vanlig blant pinsevenner å mene at en pastors oppgaver er:
  • Vielser  
  • Møteledelse  
  • Dåp  
  • Nattverd  
  • Begravelser
  • Preke
  • Lede menighetsstyret
  • Bestemme visjoner
Men Bibelen sier ikke at dette er oppgavene til pastorer. Hvor henter pinsevenner da inspirasjon fra når pastorrollen defineres? Svaret er den lange kirkehistorien, teaterbransjen og bedriftslivet.

Selv mener jeg en pastor skal være en omsorgfull vert med en ikke-hierarkisk innstilling som åpner sitt hjem for en gruppe kristne som på en organisk måte kan støtte hverandre.

Det er mer å si om pastortjenesten i NT, for eksempel at det er fint om pastoren kan undervise, slik også andre kan gjøre, men denne gangen skal jeg være kort. Jeg vil bare nevne at når man definerer pastorens oppgave, må den ikke komme i konflikt med det NT ellers gir som ideal for livene våre og for menigheten.

Jeg synes pinsevenner bør starte teologiske undersøkelser og drøftinger angående hva som står i Bibelen når det gjelder pastorens oppgaver. For pastortjenesten er i stor grad med på å forme menighetslivet, for eksempel i hvilken grad det allmenne prestedømme utløses og i hvilken grad det er plass til kjærlighet.  

De som er best egnet til å se på pastorrollen med friske øyne, tror jeg er ikke-pastorene. For pastorene har investert enormt mye i dagens rolle, og da er det naturlig nok ikke så lett å tenke nytt. 

Er du pinsevenn? Invitér gjerne noen venner fra menigheten hjem til middag og start teologistudiene sammen.

Er du pinsepastor? Kan du fortelle meg hvor i Bibelen det står at pastorer skal vie folk?

Kommentarer