Gå til hovedinnhold

Større, større, større. Er det idealet?

  • Et forslag som er lagt frem, er å samle Norges pinsevenner, baptister og frie venner i én stor organisasjon
  • Mentor Medier (Mediehuset Vårt Land) kjøper seg opp i Pinsebevegelsen og deler adresse med stadig flere pinseforetak. 
  • De fleste små menigheter vil gjerne bli store, gjerne så store at man må ha avdelinger og avdelingsledere, og gjerne også ha noen undermenigheter.
  • Pinsebevegelsens lederråd i Norge ønsker å samle bevegelsens fellestiltak i én bygning, et pinsens hus. 
Men er dette virkelig definisjonen på Guds rike? Er dette idealet for kristne? Blir min neste mer elsket når alt er større? Spres det mer kjærlighet når scenen inne i kirken er dobbelt så stor? Er sentralisering en av hverandre-oppfordringene?

Kommentarer

Are Karlsen sa…
Gode spørsmål. Du berører noe av kjernen i den problematikken vi forsøker å peke på. Hierarkiske verdier dreier seg om makt. Makt søker alltid mer makt. Størrelse handler om makt.

Alternativet er å forsake makt. Og hierarki. Og nøye seg med det enkle, organiske vennesamfunnet. Slik jeg tror det var ment.