Gå til hovedinnhold

Pinsepyramiden vokser

Pinsebevegelsen signaliserte i dag nok et skritt i retning mer hierarki. Overskriften i dagens utgave av Pinsebevegelsens avis KS var slik: "Dette kan bli Pinsebevegelsens nye leder".

Bevegelsen har tidligere aldri har hatt noen menneskelig toppleder. Bakgrunnen er en teologi der hver menighet har vært definert som selvstendig. Dette har ikke hindret bevegelsen å ha noen fellestiltak. Man har også hatt en gruppe som man tidligere kalte for kontaktutvalget, denne skulle være til hjelp hvis noe skulle ordnes på tvers, for eksempel hvis man ville arrangere en felles konferanse. 

Men de siste ti årene har både ordene og strukturen blitt stadig mer pyramideformet. For eksempel kontaktutvalget endret navn til lederrådet. Og når lederen av dette rådet nå skal skiftes ut, skriver altså avisen at vedkommende kan bli leder for hele Pinsebevegelsen! Skal si utviklingen går fort.

Sammenligner man med andre organisasjoner, er det selvsagt ikke uvanlig å ha en toppleder for 41 000 medlemmer. Det spesielle er at Pinsebevegelsen tidligere har definert Jesus som en slik leder. Man har avvist å ha en organisasjon med en pave på toppen.

Så kan man sikkert protestere og si at en pave er noe helt annet enn en pinsetoppleder. Joda, det er selvsagt en forskjell. Men retningen man har i Pinsebevegelsen kan man ikke snakke bort: Mer lederskap og større pyramider.
  • Er en slik utvikling i tråd med Bibelen?
  • Hvem er pådrivere i utviklingen? 
  • Hva mener egentlig medlemmene?
  • Hvordan definerer man ordet leder? 
  • Hvorfor legger valgkomiteen frem kun én kandidat til toppledervervet?
Les mer om nyordene i Pinsebevegelsen her


Oppdatering: Også i en ny artikkel kaller KS lederen for lederrådet for en leder for hele Pinsebevegelsen:

"Det er en omfattende oppgave den neste lederen for Pinsebevegelsen i Norge tar på seg." (...) "Det bør ligge et veloverveid valg i bunnen for den som velger å si ja til den krevende oppgaven det er å lede en hel bevegelse framover." (...) "Samtidig vil Pinsebevegelsens nye leder få oppleve utrolig spennende tider og mange muligheter."

Kommentarer