Gå til hovedinnhold

Sier Bibelen at menighetslivet skal bestå av et bestemt antall ledere, for eksempel nøyaktig fem?

Det er mange teorier om hvordan menighetslivet skal organiseres ut fra en bibelsk oppskrift. En variant er å mene at det skal være fem ledertyper: apostel, lærer, pastor, evangelist og profet. Blant pinsevenner er det ganske vanlig å mene dette, men paradoksalt nok er det sjelden pinsevenner organiserer seg på denne måten formelt.

Den første man ansetter er en pastor, og pastoren plasseres formelt i organiseringen gjerne over alle andre. Den neste som ansettes er gjerne en musikkansvarlig, eller så bruker man pastortittelen en gang til og kaller vedkommende musikkpastor. Begrepet musikkpastor fins ikke i Bibelen, derfor er det en dobbel teologi på dette området: Mange snakker om de fem ledertypene, men man organiserer seg med andre typer.

Da jeg selv for noen år siden sjekket Bibelen ved dette punktet, la jeg merke til at riktignok nevner Paulus de fem typene et sted, men så nevner han kun tre typer et annet sted. Og et tredje sted pøser han på med en haug med ulike typer. Min konklusjon var da at Bibelen ikke pålegger kristne å organisere seg etter et bestemt fem-system.

Jeg la også merke til at ingen av de fem får merkelappen leder koblet til seg i opplistningene til Paulus. Ordet leder er noe man i dag tilfører når man tolker teksten. Det står for eksempel ikke i teksten at læreren er en leder.

Det paradoksale i Pinsebevegelsen er ikke bare at man snakker om fem-systemet samtidig som man organiserer seg i hver menighet på en annen måte. Nå har man også begynt å erklære en topplederstilling for alle pinsemenighetene i Norge. Hvordan passer dette inn i fem-systemet til pinsevennene?

Kommentarer