Gå til hovedinnhold

Ekstrem konservativ natur. Det står skrevet i blekk.

Aftenpostens A-Magasin fortalte forrige fredag at blekksprutenes blekk ikke har forandret seg på 160 millioner år. Jeg søkte opp mer informasjon om saken på nettet. Det er forskere som har sett nærmere på blekksprutfossiler som ble funnet for to år siden i England. De fant rester av blekk i fossilene og sammenlignet den kjemiske sammensetningen med blekk fra levende blekkspruter. Konklusjonen var at blekket var det samme.

Forskerne sa: "The whole machinery apparently has been locked in time and passed down through succeeding generations of cuttlefish."

Når man graver frem fossiler, ser man at de ofte er klin like dagens levende dyr. Det har altså ikke skjedd en evolusjon. Slik er det også med disse blekksprutene. Tiden har stått stille i 160 millioner år, mener forskerne.

Jeg synes det er et argument mot evolusjonsteorien generelt.

Evolusjonsteorien sier at hvis det blir et ytre miljømessig press der dyreslaget lever, går evolusjonen fortere, selv om mutasjonshastigheten er den samme. Det ytre presset kan være kulde, varme, endret kjemi i vannet der dyreslaget lever, nye rovdyr som vandrer inn der dyret lever, plantemat som forsvinner, busker som ga kamuflasje blir borte, nye trær som stenger for solen, konkurrerende dyr som kjemper om maten osv.

Man vet i dag at ytre påvirkning kan slå på eller av gener, men da er det snakk om informasjon som allerede fins i genene. Evolusjonsteorien går derimot ut på at informasjon som ikke finnes på jorda fra før, skal bli skapt av mutasjoner. Og det skjer fortere hvis omgivelsene endrer seg, mener man.

Sagt på en annen måte: Når blekket i blekkspruten ikke har endret seg på 160 millioner år, må det bety at havet har vært identisk i 160 millioner år. Ingen nye rovdyr, ingen endret temperatur, ingen nye planter, ingen nye strømmer, osv.

Ja, selv ikke meteoren som man mener tok livet av dinosaurene og svært mange andre dyr for 65 millioner år siden hadde noen som helst innvirkning på de miljømessige forholdene i havet, må man i tilfelle mene. For blekkspruten har ikke opplevd noen ytre påvirkning som skulle bety at den følte behov for å si ja takk til noen nye positive mutasjoner.

Det er noe som ikke stemmer.

Et annet poeng: Det blir stadig mer vanlig å høre at biologisk materiale fins i fossiler. Noen fossiler kan til og med være røde som blod og ha myke strekkbare deler. Fiskefossiler kan noen ganger lukte fisk. Denne gangen er det snakk om blekk som man fremdeles kan sjekke kjemien i. En opplagt reaksjon burde være: "Oj, vi vet fra før at biologisk materiale brytes ned raskt, ergo kan ikke fossilene være så veldig gamle, kan de vel?"

Men slik konkluderer man altså ikke.

Kommentarer