Gå til hovedinnhold

Når begynte kvinnene og mennene å sitte på hver sin side i kirken?Forleden besøkte jeg Heddal stavkirke som er fra 1200-tallet. Den var opprinnelig en katolsk kirke. Guiden fortalte at det var først etter reformasjonen at man satte inn benker. Tidligere sto man. Etter reformasjonen lagde man hull i veggene slik at lyset slapp inn til de som kunne lese. Tidligere gikk gudstjenestene på et språk de færreste forsto.

Da kirken ble restaurert på 1950-tallet, ville man sette den tilbake til sin opprinnelige form, derfor fjernet man vinduene. Men opplegget med altertavle lot man stå, selv om det var noe som dukket opp så sent som på 1600-tallet. Kirken er i bruk også i dag, kanskje det er derfor man lot benker og altertavle stå.

Guiden fortalte at i gamle dager kom mennene inn en dør langs den ene veggen, mens kvinnene kom inn fra den andre veggen. Man oppholdt seg adskilt i kirken. Jeg spurte om hun visste når den skikken oppsto, men det visste hun ikke. Jeg fortalte henne at i NT står det de første kristne holdt sine samlinger i private hjem, gjerne i det som var kvinnenes etasje. Kirker dukket ikke opp før på 300-tallet etter initiativ fra den romerske keiseren Konstantin og hans kristne mor. 


Tertullian (200-tallet) skriver om forholdet mellom kristne kvinner og menn slik: “they perform their fasts, mutually teaching, mutually exhorting, mutually sustaining. Equally are they both found in the church of God; equally in straits, in persecutions, in refreshments. Neither hides from the other; neither shuns the other; neither is troublesome to the other.” 

I starten hadde ikke de kristne kirker, de møttes i hjemmene til middag, oppmuntring, undervisning og bønn. I skapelsesberetningen står det at mann og kvinne er likestilt. I Det nye testamentet forteller apostelen Peter at Gud velsigner både kvinner og menn med sin ånd. Men en eller annen gang etter de første kristne startet man med å skille mellom kvinner og menn i kirkene. Ikke bare det, men guiden i Heddal stavkirke fortalte at mennene gikk inn fra den lyse siden og kvinnene fra den mørke, det vil si mennene gikk inn døra i solveggen. Men dette var altså på 1200-tallet og senere, og gjaldt ikke de første kristne.

Kjenner du til når denne skikken oppsto, så legg gjerne igjen en kommentar.

Kommentarer