Gå til hovedinnhold

Siste mote innen kvinnelige prestekjoler

Hvorfor går prester med klær som skiller seg fra alle andre? Historien er lang. De første kristne hadde ikke spesielle prester, for alle kristne ble regnet som prester. De hadde ikke kirker, men møttes i hjemmene til middag.

På 300-tallet ble kristendommen en slags statsreligion i Romerriket. Keiseren bestemte at de kristne skulle overta gamle hedenske templer og dette ble de første kirkene. "Tempelkirkene" ble påvirket av romersk kultur, de første prestedraktene var egentlig romerske byråkratdrakter.

Så kan vi hoppe frem til reformasjonen på 1500-tallet. Lutheranerne tok et oppgjør med den katolske kirken. Kirkene ble strippet for utsmykninger, liturgien ble forenklet og prestene tok på seg vanlige borgerdrakter.

Lutheranerne sa som de første kristne at alle kristne er prester, likevel ville de gjerne ha en spesiell prest i kirken, men presten ble på en måte degradert og gikk med vanlige klær, det vil si en sort drakt med hvit stor krage. Han skilte seg altså ikke ut fra befolkningen. Vel, jeg er ikke sikker på hvor mange på 1600-tallet som gikk med borgerdrakt slik presten gjorde. Men i prinsippet var det i alle fall ikke en religiøs drakt. Kanskje det var mer å regne som en sort dress i dag.

Fra 1600-tallet har Kirken vært konservativ. Presten har beholdt den opprinnelige borgerdrakten på, selv om moten i befolkningen har endret seg. I mange land går prestene i dag med sort drakt og hvit krage. Etter noen hundre år er effekten blitt omvendt, i dag skiller presten seg ut med sin drakt.

Videre har de ulike kristne retningene påvirket hverandre. I Norge har vi fått gull, glitter og sterke farger på prestedraktene. I dag oppfatter alle prestekjolen som en religiøs drakt som bare noen få kan bære. Og drakten gis spesielle religiøse rettigheter, slik som å bestemme i kirken, å døpe, å preke, å vie, å begrave, å konfirmere, osv, noe som er fjernt fra de første kristnes kultur.

I Finland skal nå de kvinnelige prestene få mulighet til å kle seg opp i siste mote innen prestekjoler, se lenke under. Jeg synes den nye designen er fin, isolert sett. Men jeg er mot hierarki blant kristne, derfor synes jeg ikke noe om slike uniformer.

Som et subsidiært synspunkt mener jeg de finske draktene er bedre enn de norske som ser ut som kongedrakter. Legger man godviljen til, kan de finske draktene se ut som tjeneruniformer på en fin restaurant. Da nærmer man seg poenget, kristne skal ikke være konger, for den plassen har Gud, men kristne skal være tjenere.

Kommentarer