Gå til hovedinnhold

78 % av medlemmene i menighetsråd i Den norske kirke tror på Jesus

En fersk undersøkelse forteller om menighetsrådene i Den norske kirke. Hvem sitter i rådene, hva tror de på, osv. Det er stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) som på vegne av Kirkerådet har gjenomført undersøkelsen.

59 % av medlemmene er enig i dette: ”Jeg vet at Gud virkelig finnes, og det er jeg ikke i tvil om.” 29 % er enig i dette: ”Selv om jeg er i tvil, føler jeg at jeg tror på Gud.” Til sammen blir dette 88 %.

Ordet Gud kan noen ganger være litt diffust, det kan brukes av flere religioner. Det som gjør kristendommen til kristendom, er troen på Jesus. Hva svarer medlemmene i rådene da? 78 % er enig i dette: ”Jesus er min frelser, som døde for mine synder.”
 
Hvor mange går til gudstjeneste minst én gang i måneden? Av vanlige medlemmer av Den norske kirke, slik de fleste nordmenn er, er det 7 % som gjør dette. Av de som sitter i et menighetsråd i Den norske kirke, er tallet 70 %. Gudstjenestedeltagelsen er lavere for ferske medlemmer av rådet og høyere for de som har sittet i rådet lenge.

Slik svarer menighetsrådmedlemmene om å tro på Gud:
  • Jeg tror ikke på Gud 1 %
  • Jeg vet ikke om det finnes noen Gud, og jeg tror ikke det er noen måte en kan finne det ut på 3 %
  • Jeg tror ikke på noen personlig Gud, men jeg tror det finnes en høyere makt 6 %
  • Jeg tror nok på Gud enkelte ganger, men andre ganger gjør jeg det ikke 2 %
  • Selv om jeg er i tvil, føler jeg at jeg tror på Gud 29 %
  • Jeg vet at Gud virkelig finnes, og det er jeg ikke i tvil om 59 %
  • Vet ikke 1 %
Slik svarer menighetsrådmedlemmene om å tro på Jesus:
  • Jesus er min frelser, som døde for mine synder 78 %
  • Jesus viste oss mennesker at Gud er kjærlig 83 %
Undersøkelsen sier videre en del om lokal tilknytning, om hvilke politiske partier man stemmer på, osv.

Over halvparten sier at en av de viktigste grunnene til at de ble med i menighetsrådet, var at noen spurte dem. En liten lærdom: Det er ikke så farlig å spørre folk om de vil delta i noe, de sitter kanskje bare og venter på et slikt spørsmål? Jeg tenker på omsorgstiltak, hussamlinger, en middag eller hva det måtte være. 

Gudstjenester i Den norske kirke har detaljert liturgiprogram som gjøre det vanskelig å uttrykke toveis kjærlighet og undervisning slik Bibelen oppfordrer til. Jeg oppfordrer derfor menighetsrådmedlemmer som skulle lese disse linjene om å gjøre plass til slikt i møtene som menighetsrådet holder. Sett av en time ekstra slik at det ikke bare blir behandling av "profesjonelle" saker. Smak på denne formen for samlinger og sjekk hva Bibelen sier.

Kommentarer