Gå til hovedinnhold

Bedrift eller menighet?

Jeg har ikke noe i mot bedrifter. De som leverer tjenester der, altså de ansatte, selger sin tid til bedriften og får penger for det. I vår del av verden er det en frivillig ordning. Men man kan når som helst få sparken når bedriften skal maksimere sitt overskudd. Plutselig er du ikke verdt noe som helst, for du passer ikke inn i planene til bedriften, eller så har bedriften rett og slett funnet en som jobber litt fortere enn du.

Vennskap er motsatt. Det er når du ikke er verdt noe at vennene stiller opp. Derfor mener jeg man kan sette dette opp mot hverandre: Skal menigheten følge kreftene som en bedrift har innebygget eller skal menigheten følge kreftene som vennskap har innebygget?

Slike spørsmål tvinger en til å se menighetslivet fra bunnen av.

Sier man ja til bedriftsmodellen i menighetslivet, begynner man å måle mennesker etter hva de er verdt økonomisk. I tillegg får man fagforeninger, streiker og mye annet som man ikke ville ha tillatt blant venner.

De aller fleste kirker i dag har valgt bedriftsmodellen og det ser ikke ut til at de bryr seg om bivirkningene. Kirkene forsvarer at man følger de samme prinsipper som bedrifter gjør når det gjelder markedsføring, markedstilpasninger, hierarki, sette visjon foran mennesker, bruke masse penger på bygninger, ansette personer, sparke personer, behandle folk ulikt etter rang, osv. 

Hvis man virkelig mener at det ikke fins bivirkninger av bedriftsmodellen, så kan man jo straks innføre modellen neste gang man møter sine venner. Hvem skal for eksempel være direktør? Og hvor mye lønn skal vedkommende få for den jobben?

Bedriftsmodellen er blitt så vanlig i kirkene at man klarer ikke se for seg noen alternativer. Men er det virkelig umulig å være en lærer, en evangelist, en omsorgsperson eller noe slikt uten å ha makt og være plassert i et hierarkisk system og få lønn?

Mitt syn er at når tjenestegavene personene i menigheten ikke er plassert hierarkisk, er det lettere for resten av menigheten å justere feil oppførsel fra en lærer, en evangelist eller hvem det måtte være. Paulus sier i NT at vi skal rettlede hverandre, så da må vi ikke ha en struktur (hierarki) som hindrer dette.

Kommentarer