Gå til hovedinnhold

Hvorfor fins det kirkebygninger?
Bildet viser den første kirken som ble bygd i Roma. Den ble reist av keiser Konstantin på 300-tallet.

For noen år siden studerte jeg på egen hånd både kirkehistorien og hvordan NT beskriver hvordan de første 
kristne organiserte seg. Dette brukte jeg svært mange timer på, og mange av notatene mine endte opp som en bok på 300 sider. 

Til min forundring oppdaget jeg at en del av det jeg brukte mange timer på å forstå, kunne jeg lett ha funnet ut ved å slå opp i et vanlig leksikon som jeg har stående i bokhyllen. 
I dag er det for eksempel gjerne slik at biskoper er sjefene til prester. Men etter noen ukers studier i Det nye testamentet og fant jeg ut at biskoper umulig kunne ha vært sjefene til prester. Senere oppdaget jeg at leksikonet sa det samme.

Videre studerte jeg i NT hvordan de første kristne holdt samlinger. De bygde ikke kirker, men holdt samlinger i hjemmene, gjerne rundt et måltid. I sommer var jeg i Roma. Til min forundring, nok en gang, oppdaget jeg at må man være en særdeles sløv turist hvis man ikke får med seg dette:

Det var keiser Konstantin, altså staten, som tok initiativ til å bygge den første kirken i Roma.

Når man besøker en av Romas mange kirker, får man gjerne høre at bygningen tidligere var et tempel eller en rettsbygning, og så ble bygningen til en kirke på 300-tallet, 600-tallet eller 1500-tallet.

Det jeg brukte måneder på å forstå, det ligger altså egentlig helt oppe i dagen. Selv den enkleste turistbrosjyre er nok. 


Så hvorfor har vi kirker i dag da? Hvorfor har vi kirker når det var en romersk keiser som først fant på å bygge kirker lenge etter at de første kristne var døde?

Hvorfor har man plassert biskop over prest? Hvorfor har man sluttet med måltidssamlingene som de første kristne hadde i hjemmene? Hvorfor sliter pastorer seg ut i moderne scenekirker? Hvorfor klager medlemmene på driften i moderne foretakskirker? Hvorfor viser undersøkelser at folk til og med kjeder seg i gudstjenestene? Kort sagt: Hvorfor velger folk å holde fast på noe som ikke fins i Bibelen?

Argumentene som gjerne dukker opp, er gjerne at vi behøver ikke herme i detaljer etter de første kristne. Ja, jeg er med på det. Vi skal ikke forholde oss til NT som en detaljert lovtekst. NT sier jo "frihet i Kristus". Men jeg mener at argumentene man bruker, likevel må ta sats fra NT. Man må kunne argumentere med at ved å bygge en kirke med en prekestol og så kreve penger til lønn til ansatte, da blir det mer kjærlighet og det blir mer rom for alle oppfordringene i NT. Men slik er det ingen som argumenterer når det gjelder kirker. Det er for eksempel ingen som hevder at det blir mer kjærlighet ved å sitte etter hverandre. Det er ingen som velger en slik sitteløsning når de skal være sammen med venner eller familie. 

Så hva er egentlig argumentene for å holde fast på keiser Konstantins kirkebygninger?

Kommentarer

Cogito sa…
Antagelig for at myndighetene skulle få kontroll med presteutdanningen og de kristnes menighetsaktivitet. Ved å innføre et offentlig religionsvesen vil man sikre man seg mot muligheten for bl.a. folkeopprør. I dag er både statskirker og frikirker preget av at menigheten "kjører buss" og at en eller få personer snakker. Resten av menigheten passiviseres. Samtaler henvises til menighetens kantine, bønnerommet eller andre engere fora.
Cogito sa…
Kirkebygninger betyr ikke automatisk en passivisering av de troende menighetslemmer, men det blir lett slik at disse går til gudstjenestene for å bli betjent og fyllt opp. Menighetslemmene bør selvsagt benytte samlingene til å be til Gud, lovprise ham, gi kollekt, gi dsine vitnesbyrd,tale profetisk, synge salmer, bidra åndelig, og slik delta aktivt. Men svært mange går kun for å bli fyllt opp og for å treffe folk. De mottar forkynnelsen passivt,hører en enetale på pluss/minus 40 minutter, prater om hverdagsting i kantinen og går så hjem. Det blir som å ta tranen i kjøleskapet. Velfungerende husfellesskap og cellegrupper er et viktig supplement til dette, heldigvis.Kanskje husmenigheter har noe for seg?
Sjur Jansen sa…
Hva er egentlig supplement til hva? Jeg mener samlinger i kirkebygninger er supplement til hjemmesamlinger.