Gå til hovedinnhold

"Hey! Det er forbudt å sitte ved siden av meg!!"

Da Jesus var sammen med disiplene, spiste de gjerne et skikkelig måltid i et hjem. De satt ikke rundt bordet, men lå avslappet på benkene. Så deilig det må ha vært å være til stede i en slik samling. Man fikk både hvile, mat, fellesskap og bønnestunder. Og i tillegg fikk man trimmet hjernen med utfordringer fra Jesus. I en slik samling innstiftet Jesus også nattverden.

NT viser et tjenerlandskap der fellesskap står høyt, med verdier der man ikke gjør forskjell på folk, men bygger hverandre.

Bare snaue tre hundre år senere var nattverdssamlingene helt anderledes. Da hadde hierarkiene vokst frem. For eksempel husverttjenesten var blitt splittet i to tjenester, og de to tjenestene var så blitt plassert hierarkisk i forhold til hverandre: prest og biskop. Og fellesskapsverdiene der man lå til bords og støttet hverandre, var blitt byttet ut med rang og rettigheter.

På et kirkemøte i Nikea år 325 var 318 biskoper samlet. De skrev dette:

"Dette flotte kirkemøtet har oppdaget at i enkelte byer så gir diakonene nattverd til prestene, selv om hverken vanlig skikk eller kanon tillater dette, altså at de som ikke har autoritet til å ofre, gir Kristi kropp til dem som ofrer. Enkelte av diakonene får (eller berører) takksigelsesmåltidet til og med før biskopene. Denne praksis må stanses. Diakonene må holde seg til sine tjenesterammer, vel vitende at de tjenestegjør under biskopen og er underlagt prestene.
La dem motta takksigelsesmåltidet i følge deres hierarkiske posisjon under prestene, der prest eller biskop deler ut.
Diakonene har heller ikke lov til å sitte blant prestene, for et slikt opplegg er i strid med den kirkelige kanon og deres rang. Hvis noen nekter å følge dette, skal han bli utestengt fra tjenesten.
"

Jeg synes dette spriker med verdiene i NT. De som støtter seg til kirkehistorien, eller det som gjerne kalles Tradisjonen, mener jeg må velge mellom Tradisjonen eller NT, for de spriker.

De må velge mellom disse to meldingene/verdiene:

a) "Kom til meg", sa Jesus.
eller
b) "Ikke sitt ved siden av meg!" sa biskopene.

Les mer om Tradisjonen her: Urkristendommen - Tradisjonen - Kildevalg

Kommentarer

Are Karlsen sa…
Det er viktig og riktig å kontrastere kirkefedrene opp mot verdiene i Det nye Testamente. Det virker som om man i vår tid er villig til å kanonisere alt det disse sa og gjorde.

I så fall er vi på vei tilbake til før-reformatoriske tilstander.