Gå til hovedinnhold

Overlevelsesguide for eks-pastorer

PASTORER PÅ AVRUSNING: For to år siden kritiserte Are Karlsen i denne artikkelen hvordan pastortjenesten hadde utviklet seg:

"..pastoren er så avhengig av den rusen han får av sin posisjon som eier av talerstolen, at det må en avrusning, rehabilitering og ettervern til som ingen pastor i Norge ennå har gjennomgått."

AVDELING FOR EKS-PASTORER: Ideen om menighetsliv bygd på organiske hussamlinger sprer seg over hele verden. På for eksempel den amerikanske nettsiden House Church Resourse fnner du mye av de samme tankene som de ferske husmenighetene i Norge har.

En av linkene heter "ex-pastors section". Der kan du lese pastorenes egne ord på hvorfor de slutter i tradisjonelle menigheter. Jeg har foreløpig bare lest artikkelen som, hvis vi oversetter til norsk, heter "overlevelsesguide for eks-pastorer".

Den kommer med jobbtips til eks-pastorer. Jeg kom med noe lignende for flere år siden da jeg fikk spørsmålet:


"Hvem gidder å ta teologisk utdannelse hvis det ikke er jobb å få som pastor/prest?"

Mitt svar var: "I et husmenighetsparadigme er det også plass til kristne organisasjoner, stiftelser, firmaer, forlag, TV-stasjoner og lignende. Det er nok av jobber til dem med teologisk utdannelse. Slike grupper kan også drive undervisning i form av seminarer, kurs, internettsider, bøker, dvd-er, osv."

Som eks-pastor har man altså flere muligheter:

  • Jobbe i en kristen organisasjon
  • Jobbe på en vanlig arbeidsplass
  • Starte eget firma
  • Gjøre om kirken til kultursenter

HVEM ER PASTORFORBILDE I NT? Misjonæren Paulus tjente egne penger på sitt yrke som teltmaker. Men han var misjonær og ikke pastor. Hva med pastorene i NT?

Det er ikke lett å oppdage pastorene i NT. Ingen personnavn er direkte koblet til ordet pastor. For å oppdage pastorene i NT, må man se hvem Paulus hilser til: husvertene i menighetene. En av disse husvertene het Akvillas. Han hadde samme yrke som Paulus. Sagt på en annen måte: Pastor Akvillas åpnet hjemmet for en liten flokk kristne, det kalles menighet, og han hadde et vanlig yrke ved siden av. Siden pastor-ordet i dag har et annet innhold enn i urmenighetene, er det bedre å si husvert. Ordet husvert er faktisk også i bruk i NT. Les mer om mikrobiskopene.

Jeg mener ikke at man er pliktig til bokstavelig å følge urmenighetene, men de kan være forbilder. Pastorer skal samle en flokk kristne hjemme, men ikke bestemme over flokken, og pastorene skal ha eget yrke ved siden av.

UMULIG Å SNU? Hva da med pastorer og prester som har investert mange år i et tradisjonelt menighetsliv og som ser små sjanser til å finne seg jobb utenfor menigheten? Her mener jeg alle må vise romslighet, tålmodighet og støtte. Selv om jeg er for organiske husmenigheter uten sjefer, fordi jeg både synes det er bra for menighetslivet og jeg finner støtte i NT for en slik organisering, så har jeg ikke et ønske om å ta fra dagens pastorer og prester inntekten over natten.

Kommentarer

Eskil sa…
Bygger man ikke en "stråmann" ved å tegne et slikt bilde av pastorer i Norge? Jeg kjenner mange pastorer som har gode jobbtilbud også utenfor menigheten. Selv ble jeg head-huntet til konsernledelsen i et meget stort og velkjent firma, mens jeg jobbet som pastor. Etter en tid i det firmaet, vender jeg nå etter alt å dømme tilbake til en mer "pastor-lignende" jobb. Jeg kjenner meg faktisk heller ikke igjen i utsagnet om at pastorene "eier talestolen". Slik er det da slett ikke overalt!

PS. "pastor" betyr simpelthen "hyrde" på latin. Vi finner mennesker som omtales som hyrder i Bibelen.
Sjur Jansen sa…
Eskil

JOBBMULIGHETER: Dagens pastorer er selvsagt forskjellige. Noen vil lett få jobb, andre vil slite.

REHABILITERING: Holdninger og ordninger påvirker hverandre - begge veier. Slik jeg kjenner pastorer, er de ikke maktsyke, men de ønsker ærlig å gjøre en innsats i Guds rike. Men selv om de med hjertet gjør sin innsats, tror jeg ordningen med ukentlig tjeneste, på noe som i dag går under navnet scene, påvirker pastoren over tid.

Når salen mørklegges og scenelyset rettes mot pastoren som også har ordnet det slik at teatergruppa har øvd inn et stykke som støtter hans budskap, blir pastoren samlingens midtpunkt uke etter uke. Da må man til slutt på rehabilitering.

På samme måte har ordningene med kirkebenker, sceneopptredener osv formet meg og mine holdninger som benkesliter. De siste årene har for meg derfor handlet mye om avkoding. Jeg selv, som eks-benkesliter, er på rehabilitering når det gjelder menighetsliv og det allmenne prestedømme.

Nå er det ikke alle steder man bruker scenebelysning, men det har vært trenden de siste årene: Mer scene og mer hierarki.

PREKESTOL: I dag er det slik at noen pastorer tviholder på prekestolen med begge hendene, mens andre har bare en hånd på den. Det er svært få, foreløpig, som har fjernet begge hendene og har samlinger slik Paulus beskriver dem.

At pastorene holder på prekestolen, betyr ikke at de er maktsyke. Noe av det aller første jeg la ut på nettet angående tradisjonelt menighetsliv, var: "Det er ikke hjertene det er noe galt med. Men hjertene er buret inne av tradisjoner." Da tenkte jeg på alle i menighetslivet, inklusiv pastorer.

I lenken jeg ga om eks-pastorers egne historier, leste jeg nå om en pastor som i 1977 ble utfordret av en kar i en lunsj: "Hvorfor er din preken høydepuktet i samlingen?" Pastoren ble motivert til å sjekke NT og fant ut at "prekener" opprinnelig stort sett foregikk andre steder enn i menigheten.

HYRDE: Ja, pastor er latin og betyr hyrde. Kan du nevne noen bibelske hyrder som skal være forbilder for oss i dag? Er det kong David, eller husverten Akvillas, eller andre?
Eskil sa…
Jesus er selvfølgelig selve forbildet for hva det vil si å være en god hyrde! Jesus ga dessuten Peter i oppdrag å være hyrde for sauene sine. Jeg mener at Peter også er et glimrende forbilde for hyrder i vår dag, selv om Peter også hadde sine svakheter og gjorde flere bommerter.

For øvrig vil jeg mene at de bibelske hyrdene som tar oppfordringene i Efeserne 4,11-14 og 1Peter 5,1-3 på alvor, er de som bør være våre forbilder i dag. Jeg antar at flere av de som omtales som ”eldste”, ”tilsynsmenn”, osv i NT faller inn under den kategorien, selv om det sikkert fantes dårlige hyrder også i den første menighet.