Gå til hovedinnhold

Ikke-hierarki i menigheten

TENK VENN - SÅ TENKER DU IKKE-HIERARKI: Ikke-hierarkiske menigheter? Hva betyr det? Ikke-hierarkiske menigheter har ikke menighetsstyre, musikkpastor, toppleder osv. Ikke-hierarki i menighetslivet betyr kort sagt å holde seg til de kjørereglene venner har. For eksempel:

Venner som snakker: Blant venner er det ikke én i flokken som bestemmer hvem som skal få lov til å snakke når man er sammen. Dette gjelder enten man er på kafé eller hjemme i stua. I ikke-hierarkiske menigheter er det altså ingen som eier prekestolen. Det finnes ikke en gang en prekestol. Forbildet er urmenighetene som møttes i hjemmene.

Venner som tar initiativ: Blant venner er det helt greit at man tar et initiativ som de andre sier ja takk eller nei takk til. For eksempel kan Bjarne ta initiativ til en temakveld og lage et program. Noe annet er det hvis Bjarne skal bestemme temaet eller programmet hver gang vennene samles. Da vil vennene protestere.

Venner som får ansvar: Blant venner er det akseptabelt at én av vennene får ansvar for et eller annet, for eksempel skaffe kake til neste gang eller undersøke et teologisk spørsmål. Men det betyr ikke at vedkommende er matsjef eller teologisjef og bestemmer over de andre.

Venner som hjelper: Blant venner er det selvsagt greit at man hjelper hverandre. Har Anne tatt initiativ til en sangkveld, kan gjerne Nils frivillig hjelpe henne med arrangementet. Noe annet er det hvis Anne bestemmer sangvalget hver gang vennene samles. Paulus beskriver kristne samlinger slik at enhver kan komme med sine innlegg, det er altså ikke én av vennene som fast skal bestemme regien. Noe slikt er uakseptabelt blant venner. Derfor nevner heller ikke NT begreper som for eksempel musikkpastor, møteleder eller hovedpastor.

KONTROLLSPØRSMÅL

Et kontrollspørsmål man kan stille seg i tradisjonelle menigheter, er: "Ville jeg ha gått inn for denne ordningen hvis det var snakk om venner?" Det er for eksempel greit å hjelpe noen venner som har tatt et initiativ. Noe helt annet er det å lage en lederpyramide ut av venneflokken der Bjarne bestemmer over Anne som bestemmer over Tor. Noe slikt gjør ikke venner. Men slik organiserer dessverre tradisjonelle menigheter seg.

I et ikke-hierarkisk menighetsmiljø er det ikke ledere som bestemmer visjoner, sanger, prekener, vedtekter, ansettelser og teologi. Det er heller ikke religiøse rangordener der biskop er over prest osv. Det grunnleggende fellesskapet og den grunnleggende organiseringen er ikke-hierarkisk.

SLIK SJEKKER DU OM OPPLEGGET ER IKKE-HIERARKISK
1) Ville man i en venneflokk ha sagt ok til opplegget?
2) Er det grunnleggende fellesskapet/opplegget uten lederposisjoner?
3) Er alt frivillig og uten religiøst press eller religiøse rangordninger?

Med disse tre spørsmålene kommer man langt i å forstå hva ikke-hierarki går ut på i menighetslivet. Spørsmålene setter også føringer for hvor langt en kristen organisasjon kan gå, for eksempel et kristent forlag. I kristne organisasjoner er det gjerne hierarki, etter mitt syn må hierarkiet da være frivillig, og det må ikke være religiøse posisjoner der, og opplegget må ikke gripe inn i det grunnleggende menighetsfellesskapet som er uten lederposisjoner.


Les mer om disse problemstillingene i artikkelen Menighetsverdier eller Guds rikes verdier.

Kommentarer