Gå til hovedinnhold

Biskoper vil slutte med kirkebryllyp

Noen danske biskoper foreslår at kirkene slutter med bryllup, folk kan heller gifte seg borgelig, mener de. Ja, hvorfor ikke? Jeg finner ikke noe sted i Bibelen at kristne skal gifte seg i en kirke og at en prest skal ordne papirene.

Som vanlig når noen foreslår en forandring i de tradisjonelle kirkesamfunnene, så er motargumentet at forandringen bryter med tradisjonen. Hvis noen trekker frem tradisjonskortet i en argumentasjon, kan du nesten garantert si at argumentet ikke har rot i Bibelen. Bør ikke Bibelen være utgangspunktet for kristne? Det tok tusen år etter de første kristne før man fikk forløperen til kirkelig bryllup. Det gikk enda flere hundre år før man befant seg inne i kirken med en prest. I Danmark ble kirkevielser obligatorisk i 1589. Det ble ikke bestemt av kirken selv, men av kongen. 

Hva med alt annet man fant på i kirkene i middelalderen? Skal alt beholdes eller hentes opp igjen fordi vi bør ta vare på tradisjonene?

Rektor Thomsen ved skolen som utdanner prester i Danmark mener at hvis ikke kirkene har dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser, så vil ikke folk møte opp i kirkene. Tre av disse fire aktivitetene har ikke noe med menighetsliv å gjøre, hvis man har Bibelen som utgangspunkt. Den siste, altså dåp, er ikke en betingelse skje i en menighet, det er noe som kan foregå utenfor eller innenfor samlingen, hvis man har Bibelen som utgangspunkt. 

Hvis kirkesamfunnene er redde for at folk ikke vil møte opp hvis man nedprioriterer ikke-bibelske aktiviteter, da mener jeg det er på tide at medlemmene setter seg ned og diskuterer hvorfor de kommer sammen. Det er på tide å ta alt fra bunnen av.

Kommentarer