Gå til hovedinnhold

Professor i kirkehistorie mener prest og biskop opprinnelig var samme person

 Jeg har i noen år hevdet dette:
  • Prest og biskop var opprinnelig samme person. Dette vises i Det nye testamentet.
  • Det samme vises i verdens eldste kjente brev mellom to menigheter, nemlig 1. Klemens brev som ikke er med i NT.
  • Senere kom Ignatius på banen og argumenterte for at biskop og prest skulle være to tjenester.
Jeg har skrevet en del artikler om dette, og en av dem startet med punktene over. Den har i det siste fått en del spam i kommentarfeltet, derfor legger jeg den ut på nytt med en annen adresse. Her er resten av artikkelen fra 9. januar 2009 som hadde overskriften "Engelsk professor i kirkehistorie støtter mitt syn":
 
I dag bladde jeg i en bok skrevet av en engelsk professor i kirkehistorie. Han heter Tony Lane og boken heter på norsk "Kristen tenkning i 2000 år". På side 12 i boken sier professoren det samme som jeg. 

For nye lesere av bloggen kan jeg kort gjenta resonnementet mitt:

• Tilsynsmann (Gresk: episkopois -> biskop)

• Eldste (Gresk: presbuteros -> prest)
• Hyrde (Gresk: poimen. Latin: pastor)

Les så Apg 20 i NT der Paulus snakker til de eldste og ber dem være tilsynsmenn og hyrder:

"Fra Miletos sendte han bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, talte han til dem: (.....) Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod."

Biskop, prest og pastor var altså opprinnelige samme person. Også andre tekster fra NT viser det samme. Les mer her:
Mikrobiskopene
1. Klemens brev
Biskop og prest var samme tjeneste i urmenighetene (Slår tilbake påstanden om at ordet eldste var et ord for to tjenester)

Oppdatering: Katolsk professor mener det samme

Kommentarer