Gå til hovedinnhold

Det skaper problemer og sår når lederen svikter. Men det er veldig lett å unngå.

Hvis lederen i en organisasjon svikter, kan det oppstå store problemer. Hvis derimot en venn i en venneflokk svikter, behøver det ikke være like dramatisk, for man har jo de andre vennene i flokken.

Den enkleste måten å unngå at en leder svikter organisasjonen og trekker mange med seg ned i søla, er å ikke basere seg på lederskap og organisasjon.

Dette poenget kan ikke brukes over alt. Driver man en butikk, er det som regel best at det er en administrerende direktør. Men er det snakk om en venneflokk, passer det ikke med en administrerende direktør.

Hva da med menighetslivet? Mange menigheter er hierarkisk oppbygget rundt en lederperson. Dessverre er det mange eksempler på ledere som har ødelagt mye. Den enkleste løsningen er å ikke basere menighetslivet på en organisasjon med en hierarkisk leder. Har man ingen leder, har man heller ingen leder som kan svikte. Har man ingen organisasjon, har man heller ingen organisasjon som kan ryke.

Er det mulig å ha en menighet uten en organisasjon og en leder? Det spørs hvordan du definerer menighet. Dagens definisjon er gjerne at man har en kirkebygning, juridiske vedtekter, en prest, gudstjenester med liturgi, statsstøtte, pastorer som vier, osv, osv. Men slikt finner man ikke i Bibelen blant de første kristne.

Hvis man heller definerer menighet til en gruppe personer som hjelper hverandre med sine gaver, og som sprer tro, håp og kjærlighet, osv, da er det mulig å ha en menighet uten menneskelig leder.

Når strukturen er alle-hjelper-alle, er det ikke krise om én person svikter. Vel, det kan kanskje gjøre enda mer vondt fordi man er tettere på hverandre, men selve strukturen er sterkere. Hver og en er stødigere, for man er opplært til at alle tar ansvar og at alle må tenke gjennom ting selv og ikke bare gjøre det administrerende direktør sier.

I en slik vennestruktur er det plass til evangelister, hyrder og andre, men deres liv blir da omdefinert fra å være ledere til å være tjenere.

Blant venner er det selvsagt lov å ta initiativ og å støtte initiativ. Blant venner er det greit å ha prosjekter som noen leder. Men det er ikke greit å ha en administrende direktør for venneflokken.

Løsningen er rett og slett å organisere seg slik venner synes er ok, samtidig som man har oppfordringene i NT som ideal, for eksempel at alle kan bidra med innslag når det er samling.

Kommentarer