Gå til hovedinnhold

Er hierarki en forutsetning for å spre håp?

Håp, er det noe en person kan spre til en annen person? Eller kan håp kun uttrykkes gjennom en hierarkisk organisasjon? Svaret er at man ikke trenger et hierarki. Likevel organiserer kristne seg helst hierarkisk.

Hva med kjærlighet? Er hierarki en betingelse for at kjærlighet skal kunne leves ut og spres? Nei. Du behøver ikke en prest over deg for at du skal hjelpe en person. Likevel er de fleste menigheter hierarkiske.

Hva med tro? Eller en idé? Eller vennskap? Eller initiativ? Nei, heller ikke ved slike dimensjoner er man nødt til å bygge et hierarki for at de skal leves ut og spres.

Hva med menighet? Er hierarki en betingelse for å være en menighet? Nei, det holder at man er to eller tre samlet.

Hva med evangelisering? Ananias i NT gikk alene. Filip i NT gikk alene. Hierarki er umulig i de eksemplene, så man kan ikke hevde at hierarki er nødvendig for å drive evangelisering.

Hva skal man da med hierarki i menighetene? Hvorfor tror prester og pastorer at det blir mer kjærlighet og evangelisering ved å velge en hierarkisk struktur?

Kommentarer