Gå til hovedinnhold

Fins Gud?


Det fins ikke noe viktigere spørsmål mennesket kan stille seg: "Fins Gud?" Svaret gir enorm innvirkning på hvordan vi kan leve våre liv. 

Filmen viser en 2,5 timer lang debatt mellom William Lane Craig (kristen, filosof, teolog) og Klemens Kappel (ateist, filosof, lege). Debatten ble arrangert av Ateistisk selskab og Folkekirken i Danmark 18. april 2012 i København. 

Nettsiden til Craig er http://www.reasonablefaith.org/

Kommentarer