Gå til hovedinnhold

Ordene menighet og kirke er misvisende

Det nye testamentet viser at de første kristne pleide å samles hjemme. Hver gruppe av kristne ble kalt ekklesia. I dag oversettes det til kirke eller menighet, men ekklesia var ikke et religiøst ord. 

Ekklesia betydde folkeforsamling. Ordet ble også brukt av klubber og foreninger som holdt små samlinger. Det nye testamentet bruker ordet om en stor gjeng med sinte folk som akutt var samlet for å ta kverken på den kristne Paulus. Bibelen bruker altså ordet ekklesia om det motsatte av menighet og kirke.

Men som sagt bruker Bibelen også ordet ekklesia om de kristne som holdt samlinger i hjemmene. Det er der ordet brukes mest, for Bibelen skriver mest om slike samlinger og ikke så mye om pøbelsamlinger. 

Ekklesia er altså et nøytralt ord. En passende oversettelse kan være "gruppe" eller "samling". Så må sammenhengen ordet står i forklare om det er snakk om en kristen gruppe eller en pøbelgruppe.
 
Ord som menighet eller kirke kan derfor være misvisende. Man ser for seg en religiøs bygning, et spesielt program, en hierarkisk organisering, spesielle presteklær osv. Men de første kristne hadde ikke kirker. De møttes i hjemmene til organiske samlinger der alle kunne komme med frie innslag.

Under er noen eksempler på slike hjemmegrupper. Hver gang det står menighet eller kirke i en norsk bibel, kan du bytte det ut med ordet "gruppe" eller noe lignende som er et nøytralt ord, for på gresk er det ordet ekklesia som er i bruk. Slik farges du ikke av oversetternes forhåndstolkninger og valg av ord som passer til dagens tradisjoner. 

HJEMME HOS NYMFA
Kolloserne 4.15: "Hils våre søsken i Laodikea, og Nymfa og menigheten (gruppen) som samles hjemme hos henne." 


HJEMME HOS FILEMON ELLER ARKIPPOS
Filemon: "Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus hilser vår kjære venn og medarbeider Filemon, vår søster Appia, vår stridskamerat Arkippos og menigheten
(gruppen) som samles i ditt hus: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!"
 

HJEMME HOS PRISKA OG AKVILAS
Romerne 16.3: "Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De satte livet på spill for min skyld, noe ikke bare jeg, men alle hedningkristne menigheter
(grupper) takker dem for. Hils også menigheten (gruppen) som samles hjemme hos dem."

Den samme gruppen er også omtalt slik i korinterbrevet 16.19.
 

HJEMME HOS ONESIFOROS:
2. Timoteus 4.19: "Hils Priska og Akvilas og alle i Onesiforos’ hus."

HJEMMENATTVERD:
Apg 2.46: "Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede." (Nattverden foregikk altså i hjemmene, og den var koblet til et måltid. Det allmenne prestedømme var utløst til hvert hjem.)

HJEMMEUNDERVISNING
Apg 5.42: "Men de lot seg ikke stanse. Både i tempelet og i hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias." (Tempelet hadde en enorm åpen plass som ble brukt til handel, undervisning og mye forskjellig av byens innbyggere, også de kristne brukte dette torget en kort periode til undervisning og evangelisering før forfølgelsene startet.)

HJEMMESAMLINGER
Apg 16.40: "Da de var ute av fengselet, gikk de hjem til Lydia. Her traff de søsknene og satte mot i dem. Så dro de videre." (Lydia var en forretningskvinne, antagelig rik fordi hun handlet med dyre varer, se Apg 16.14.)Den mest brukte norske bibelen veksler mellom å skrive kirke og menighet når det står ekklesia på gresk. Dette gjøres for at Bibelen skal passe dagens oppfattelse av hva ekklesia betyr. I dag ser man for seg at en menighet er en slags lokal kristen gruppering, mens ordet kirke er mer regional eller nasjonal. Men Bibelen skiller ikke på den måten, den bruker ordet ekklesia hele veien, enten det er snakk om hjemmegrupper eller alle kristne i en by eller alle kristne i hele verden.

Når man bruker ordet kirke, ser man derfor for seg at det må være lange forhandlinger før to kirkesamfunn kan slås sammen. De består jo av hvert sitt hierarki som har bestemt ulike vedtekter. Bruker man derimot ordet gruppe, er det lettere å se for seg at to grupper kan flyte sammen med en tredje, eventuelt for en periode, for deretter eventuelt deles igjen, uten at det skal kreve forhandlinger om hvem som skal ha posisjoner og hva vedtektene skal si. Man vil heller ikke oppfatte delinger av grupper som negative splittelser, men heller praktiske organiske løsninger, det er rett og slett venner som besøker hverandre i ulike grupperinger.
 
Å bruke ord som kirke og menighet er nesten som å bruke ord som organisasjon om sine venner, noe de færreste ville finne på å gjøre. Men man må også til en viss grad tilpasse seg de ordene som folk flest bruker. Derfor bruker jeg ordene kirke og menighet en del, jeg også. Det blir for mye å forklare hver gang hvordan jeg forstår ordet ekklesia.

Kommentarer