Gå til hovedinnhold

Ateisme slipper unna kritikk i ungdomsskolen


Nå og da er jeg lærervikar på flere ungdomsskoler i Oslo, det er fin avveksling fra skrivefirmaet mitt.

I forrige skoleår steppet jeg inn som vikar i flere KRLE-timer. I en av timene var oppgaven at elevene skulle trene seg i både religionskritikk og forsvar av sin egen religion.

Jeg tenkte: Hva med ateismen? Hvorfor var ikke den nevnt i oppgaven? Skal ikke den kritiseres eller forsvares?

Disse religionene nevnes i læreplanene: Kristendom, jødedom, hinduisme, buddhisme og islam. Alle har underpunkter med hva elevene skal lære om hver religion.

I tillegg til de største religionene skal elevene lære om (andre) livssyn, annet religiøst mangfold, filosofisk tenkemåte og etikk. Jeg trodde livssyn var et ord for hvordan man oppfatter verden enten man har en religion eller ikke. Men livssyn blir i læreplanene i praksis definert som livssynshumanisme. Human-Etisk Forbund nevnes konkret.

Et av punktene under temaet livssyn er:

Presentere eksempler på religionskritikk fra ulike livssynstradisjoner.

Det finnes ikke noe tilsvarende punkt som innebærer kritikk av ateismen eller livssynshumanisme. Hvorfor ikke?

Det kunne for eksempel ha stått: «Presentere eksempler på kritikk av ateismen og livssynshumanisme fra ulike religioner.»

Jeg foreslår at de nye læreplanene for 2020 tar med også kritikk av ateisme og livssynshumanisme.

Her er dagens lærerplaner som gjelder frem til 2020

I arbeidet med nye læreplaner, skal man først bestemme ingresser for hvert fag, de skal uttrykke kjernen i hva elevene skal lære. Disse overordnede setningene kalles kjerneelementer.

Deretter skal man gå mer konkret til verks og utdype hva elevene skal lære, det er da religioner nevnes med navn – eller ikke nevnes. Og det er der man i dagens læreplan snakker om religionskritikk uten å nevne ateismekritikk.

Nå, før jul 2017, holder man på med ingressene. Du og jeg har anledning til å påvirke dette arbeidet. I den andre høringsrunden kom det inn nesten 1600 uttalelser fra organisasjoner, skoler og privatpersoner. Det blir flere runder senere.

Neste runde der du kan påvirke, altså sende inn ditt eget høringssvar, kommer i mars/april 2018 da ferdige utkast til kjernelementer presenteres. Høsten 2018 starter man så på selve læreplanene, altså utdypingen av hvert fag.

Kommentarer