Gå til hovedinnhold

Menighetsliv uten logo. Og med tid til andre.Torkel Åsen mener kristne må tenke annerledes når det gjelder organisering og hvordan man samles, han har skrevet en bok om dette som heter "Bee Free". Boken kan leses gratis på nettet.

Dagens organisering fører blant annet til at ulike aldersgrupper lever et menighetsliv hver for seg og at mange arbeider så mye i kirken at de knapt har tid eller krefter til sin egen familie.

Åsen mener også at det er feil teologisk at kristne deler seg inn i grupper som samler seg under ulike navn, for det eneste navnet man skal samles omkring, er Jesus.

Som løsning mener han at kristne kan møtes på nye steder, gjerne i hjemmene. Det er slik han gjør selv, han er ikke registrert juridisk i noe kirkesamfunn. Samtidig er han ikke negativ til at det kan eksistere fellesbygninger, men disse bør i tilfelle driftes på en annen måte enn hvordan tradisjonelle kirkebygninger styres i dag.

Torkel Åsen har startet en Facebook-side om dette, den kalles Menighet.

Han oppfordrer også kristne til å dele nattverd mye oftere, det kan gjerne gjøres i hjemmene.

Jeg støtter Åsens tanker. Heller ikke jeg er medlem av noe kirkesamfunn. Jeg har lagt tyngdepunktet i hjemmene.

Paulus skriver: "Til frihet har Kristus frigjort oss." Synes du at merkelappen frihet ikke passer på kirkesystemet som du er en del av? Det finnes faktisk en annen løsning.

Kommentarer