Gå til hovedinnhold

Hva er en art? Svar: Det finnes ingen felles definisjon.


Hvordan bestemmer man at to dyr tilhører samme art? Hvilke kriterier må oppfylles? "Spør en biolog" heter et nettsted. Jeg la inn et spørsmål der. Men svaret jeg fikk, viser at det finnes ingen felles definisjon.

Biologene bruker skjønn og kan være uenige. De har for eksempel ingen sjekkliste der de må krysse av for fire av fem krav eller noe slikt.

En mye brukt definisjon er at to individer må kunne få avkom som selv kan få avkom, da tilhører de to individene samme art. Men det er ikke så enkelt. For eksempel alle hunder defineres som samme art uten at chihuahua og grand danoais kan pare seg.

Biologen henviste også til Wikipedia. Der står det: «Det eksisterer imidlertid minst 26 forskjellige måter å definere en art på.»

Det finnes for eksempel organismer uten seksuell formering.

Hvis jeg forkorter hva jeg til nå har lest, er det en rekke poenger som kan bety at to individer blir klassifisert som samme art, etter biologens eget skjønn:

  • De kan teknisk sett få fruktbart avkom sammen (selv om kanskje lysten kan mangle) 
  • De har samme antall kromosomer 
  • De har samme genetiske opphav 
  • De har unik genetikk som andre ikke har 
  • De ser like ut 
  • De oppholder seg i samme type økologiske miljø 
Når det gjelder kravet om å se like ut, er det to unntak: For det første finnes det dyr som ligner hverandre når det gjelder det ytre utseendet. Men inni er de helt forskjellige.

For det andre finnes det fossiler som er identiske med dyr som springer rundt oss i dag, i slike tilfeller er det "forbudt" å klassifisere dem som samme art. Her slår den gamle utgaven av evolusjonsteorien inn, den sier at evolusjon alltid foregår, derfor må det være umulig at et fossil og et levende dyr er samme art.

Denne ideen holder man fast på selv om mange mener nå at fossilene viser stagnasjon i lange perioder og at evolusjonen gjør plutselige kjempesprang på kort tid. Etter de nye tolkningene om stagnasjon burde man ha åpnet for å klassifisere fossiler og levende fossiler som samme art.

Evolusjonsteorien og artsdannelse

Mye innen evolusjonsteorien høres helt kurant ut for meg. Arter påvirkes av ytre miljø, naturlig utvalg skjer og dyrene tilpasser seg. Det jeg ikke finner god nok dekning for, er påstanden om at et ikke-menneske (noen kaller det en fisk) ble forvandlet til et menneske gjennom mange generasjoner.

Skal man sette et kritisk søkelys på denne delen av evolusjonsteorien, er definisjonen av arter viktig. Evolusjonen må kunne danne nye arter. Ikke bare det, men artene må være på et stadig høyere teknisk nivå slik at en fisk eller en ål til slutt kan bli et menneske.

Se for deg en mus på østkysten av Amerika. Den får et avkom som reiser noen kilometer vestover. Så får avkommet selv et avkom som reiser enda lenger vestover. Slik fortsetter det i noen år helt til det kommer en mus til vestkysten. Så fanger du musen i vest og flyr den til musen i øst, da kan det hende at de ikke får avkom, de har blitt for forskjellige. Og da er det fristende å bruke hovedargumentet for klassifisering av arter og si at østmusen og vestmusen representerer to ulike arter.

Greit nok. Men har disse musene dermed tatt et museskritt i retning å bli menneske? Nei. Man kan like gjerne si at det har gått nedover med dem, for de kan ikke lenger pare seg med hverandre.

Når noen sier "her er en ny art", er det altså ikke automatisk et bevis for at en pre-fisk eller en pre-ål kan bli et menneske etter mange generasjoner. For det første er det uenighet om hva en art er for noe, og for det andre kan det hende at den nye arten egentlig representerer nedoverutvikling.

Kommentarer