Gå til hovedinnhold

Foto av Jesus finnes: Likkledet i Torino

I Italia henger et langt tøystykke som forskere har brukt utallige timer på. Tøystykket viser et slags fotografi av en død mann med tornekrone samt sår på steder som gjør at man straks tenker på Jesus.

Bildet over: Til venstre vises litt av tøystykket. Til høyre vises samme bilde negativt og med forsterket kontrast.


Bildet under: Tøyduken er egentlig ett langt stykke, bildene under viser fremsiden og baksiden av mannen.


Skeptisk til relikvier

Jeg var skeptisk da en venn for noen måneder siden snakket om Likkledet i Torino. Jeg vet fra før at opp gjennom historien er det mange som har hevdet at de har vært i besittelse av for eksempel en bit av korset til Jesus. Visstnok er det slik at hvis man legger sammen alle bitene, får man svært mange kors til sammen, ergo er mange av bitene nødt til å være forfalskninger eller misforståelser.

Jeg har også tenkt at Gud er så stor og hellig at det passer liksom ikke inn at han skal ha tillatt at mennesker skal ha tatt vare på ekte trebiter eller klesplagg. Jeg burde kanskje ikke tenke slik, for Jesus kom rett inn i det hverdagslige – Gud ble menneske, med klær, fiskemiddager og svette.


Min venn ga meg boken «Likkledet i Torino» (2011) som i julegave i år, den er skrevet av Jostein Andreassen. Boken oppsummerer årevis med forskning på dette tøystykket. Det eneste jeg kjente til fra før, var at det var utført C14-datering som viser at kledet er fra 1200-1300-tallet. Dermed burde det være klart at denne duken er en forfalskning og noe man ikke burde bruke ytterligere krefter på.

Men boken forklarer at kledet er blitt reparert flere ganger gjennom århundrene, da har man sydd på plass små tøybiter der det har vært hull. C14-prøven ble hentet fra et punkt svær nær en slik reparasjonslapp, det er derfor stor fare for at en del tråder fra lappen kan ha forurenset C14-prøven. Man burde absolutt ta nye C14-prøver, fra ulike plasser på kledet, for det er så mye annet som sier at kledet er mye eldre enn 700 år og at det stammer fra Jerusalem.

Pollen og blomsteravtrykk på likkledet

Forskere, som har vært alt fra ateister til jøder, har funnet pollen og blomsteravtrykk på likkledet, det er fra planter som kun vokser rundt Jerusalem. Mannen som er avbildet, har også hatt mynter liggende på øynene. Disse viser seg å være mynter utstedt av Pilatus omkring år 30. Det var som kjent den romerske guvernøren Pontius Pilatus som dømte Jesus til døden. Det sier ikke bare Bibelen, men også romerske brev.

Blod som er på vei ut fra hjertet har et annet innhold enn blod som er på vei inn til hjertet. Man har analysert blodflekkene som finnes på duken, det viser seg at det er riktig type blod ved hvert sår. Slik fortsetter en lang liste med vitenskaplige funn. En svindler på 1300-tallet kan ikke ha kjent til slike detaljer som vitenskapen først nylig har avdekket. 

Likkledet viser en korsfestet mann

Forskere har funnet ut at inne i kledet har det ligget en død mann som ble korsfestet omkring år 29-33, han var pisket etter romersk vis og fått en tornekrone tredd ned på hodet. Mannen var også blitt slått i ansiktet. I tillegg hadde han båret noe tungt av tre på den ene skulderen og fått en romersk lanse (spyd) stukket i siden. Føttene var ikke brukket slik romerne kunne gjøre på en del av dem de korsfestet. Og det hele må ha skjedd i Jerusalem. Alt dette sier forskerne. Og det samme kan du lese i Bibelen.

Ved å tolke rekkefølgen for når ulike blodflekker har rent nedover, kan man si noe om hvordan den døde kroppen ble pakket inn og båret av gårde. Noen brukte omkring en time på å få mannen ned av korset og så gikk det ytterligere en time før de bar ham videre. 

Ved hjelp av blomsteravtrykkene har man til og med funnet ut når på døgnet den mannen ble fraktet bort fra korset, det er nemlig enkelte planter som åpner blomsten først utpå ettermiddagen, så begravelsen må ha foregått etter det. 

Selve bildet er et mysterium

Hvordan har avbildningen oppstått? Ingen vet. Det er nemlig ikke en avbildning laget av blod. Avbildingen gjelder kun de aller ytterste fiberne, altså de svært tynne trådene som stikker ut fra selve vevingen. Det er ikke noe farge på selve vevingen eller innover i tøytykkelsen. Skulle en kunstner ha malt dette bildet, måtte han ha brukt en pensel så tynn som et hårstrå og så malt hver eneste fibertråd, én etter én, noe som praktisk talt er umulig.

Man kjenner til at det ved lynnedslag kan oppstå en avbildning i vindusruter, men man har slått fra seg en slik mulighet ved likkledet. Jeg har ikke studert detaljene, men det er visstnok slik at så fort man har en teori som kanskje kan brukes angående kjemien, så stemmer den ikke med fysikken – og omvendt. Man finner ikke en samlet teori om hvordan bildet kan ha oppstått på likkledet.

Svake og sterke kilder

Det finnes svært mange bøker og artikler om dette likkledet. Noen av dem har svakheter ved første øyekast. For eksempel Wikipedia skriver (2017) at det er debatt om de røde flekkene er blod eller maling. Jeg forstår ikke det, for prøver viser at flekkene inneholder blodtype AB.

Et annet eksempel er forskning.no som skriver at likkledet ikke kan være en avbildning av Jesus fordi bildet viser en normal mann med hår mens Bibelen sier at Jesus var liten, stygg og skallet

Nei, Bibelen sier ikke det. Det er et senere brev fra år 165 som beskriver utseendet til apostelen Paulus slik: «Og han så Paulus komme, en mann liten av vekst, tynnhåret og med krokete bein, men ved god kroppslig helse. Sammenvokste øyenbryn, en litt krokete nese, og full av vennlighet.» Dette står i I «Paulus’ gjerninger» eller «Acts of Paul» som ikke er en del av Bibelen.

Hodestykket til Jesus

I den spanske byen Ovideo oppbevares et hodeklede som har blodflekker plassert på samme steder som på likkledet i Torino. Det er 70 små likhetspunkter mellom blodflekkene på framsiden mellom de to kledene og 50 likhetspunkter på baksiden. Jostein Andreassen skriver om hodekledet her. 

Man antar at dette tøystykket ble surret rundt hodet til Jesus da han skulle tas ned fra korset. Ifølge jødisk skikk måtte alt blod begraves sammen med kroppen, derfor antar man at de som tok Jesus ned, brukte en slags bandasje rundt hodet hans mens de bar ham til gravplassen. 

I Bibelen står det at det var Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre, som tok Jesus ned fra korset og som svøpte ham i en duk. 

Den jødiske ledelsen fikk Pilatus til å sette soldater foran graven og forsegle den. Disiplene til Jesus fant tre dager senere graven til Jesus tom, med hodetørklet sammenrullet ved siden av.

Andreassen nevner http://shroud.com som en kilde til mye informasjon om likkledet. Selv skriver han  om likkledet her.

Kommentarer