Gå til hovedinnhold

Færre selvmord blant kristne enn i resten av befolkningen


Den danske avisen "Kristelig Dagblad" skriver at religiøse mennesker begår sjeldnere selvmord. Jeg stusset først på overskriften, for det hørtes indirekte ut som at en og samme person kan begå selvmord flere ganger. Men jeg forsto poenget.

Bildeteksten sier:

"Religiøse har omkring 90 procent mindre risiko for at begå selvmord, lyder det i studiet, der sammenligner dødsårsager blandt over 6000 syvendedagsadventister og baptister i Danmark med dødsårsagerne for danskerne generelt."

Overskriften var dermed noe misvisende på en annen måte. Undersøkelsen gjaldt ikke alle typer religiøse mennesker, men kristne. Man sammenlignet kristne med resten av den danske befolkningen.

Jeg abonnerer ikke på avisen og får dermed kun lest innledningen, men man kan tenke seg enkelte årsaker til at kristne kommer godt ut. 

Her er tre hypoteser:
  • Lavt alkoholforbruk
  • Religiøst forbud mot å ta liv
  • En tro som gir håp
40 prosent av de som tar sitt eget liv, er påvirket av alkohol. Generelt er mange kristne mer forsiktige med alkohol enn andre grupper, det er blant annet fordi Bibelen oppfordrer kristne til å ikke bli fulle. Baptister og adventister, som undersøkelsen bygger på, er spesielt forsiktige med alkohol. 

Generelt gir den kristen troen fremtidshåp. Men er man rammet av en depresjon, kan Gud føles langt borte. Likevel: For noen av dem som lider av depresjon, kan man tenke seg at troen gir håp og trøst.

Jeg tok et søk på nettet for å finne ut hvorfor folk tar selvmord. Et av mange stikkord er fall i selvfølelsen, for eksempel ved økonomisk ruin eller samlivsbrudd. I enkelte kristne kretser kan kanskje fallet kjennes ekstra tungt ut, for man har laget en kultur der alt skal være perfekt. I andre kristne miljøer får man derimot mye støtte og hjelp til å komme seg gjennom krisen. 

Hva som ligger bak de lave selvmordstallene blant kristne, vet jeg ikke. Det kan være snakk om  troen og det verdensbildet man har som grunnmur når en personlig katastrofe rammer. Det kan også være snakk om at mange søker kontakt med Gud i kriser. Og det kan også være snakk om kulturen og hvilke mellommenneskelige tilbud som finnes i kristne miljøer. 

Kommentarer