Gå til hovedinnhold

Når megakirken stjeler datteren din


Sekter kan finne på å si slikt: 
  • Hvis du ikke blir medlem av kirken vår, kommer Gud til å straffe deg med sykdom. 
  • Du må kutte all kontakt med familien din. 
  • Hender det at du har mareritt? Det kan bety at du er blitt misbrukt av foreldrene dine. 
Man tenker kanskje at slike forhold bare kan eksistere i mindre miljøer, ikke i store kirker som er profesjonelle og som har 9000 besøkende hver uke. Men foreldrene til en ung kvinne i starten av tyveårene forteller i en podkast at det var slik datteren ble fanget av den store kirken Bethel Church i Redding i California hvor Bill Johnson er sjef. (Foto: Doctorg/Natebailey/Wikipedia.)

I podkasten forteller de kristne foreldrene Dirk Miller og Joan Miller at datteren begynte å oppføre seg robotaktig og at hun droppet videre utdannelse etter at hun flyttet for å bli medlem av kirken. Foreldrene tok derfor kontakt med kirken. Men for å få lov til å snakke med lederskapet, måtte foreldrene i tilfelle først gjennom samme type rådgivningsmøter som datteren hadde gått gjennom. Dette kalles sozo-samtaler. Foreldrene takket nei til tilbudet.

Kirken sier at sozo brukes som verktøy for å kvitte seg med hva som stenger for en god gudsrelasjon. To frivillige fra kirken sitter da sammen med personen som skal kvitte seg med gammel bagasje. De to frivillige forsøker å profetere over personen. Kritikere av sozo sier at slike konsultasjoner kan bety at det plantes falske minner, for profetiene kan like gjerne stamme fra hodene til de frivillige som fra Gud. 

Etter mye om og men fikk foreldrene endelig lov til å treffe datteren Caitlin Miller, det ble arrangert et møte på en kafé med noen fra kirken til stede. En av kirkens representanter satt ved enden av et langt bord og holdt sin hånd på Caitlins kne under hele møtet og fortalte at Caitlin husker at foreldrene har oppført seg stygt mot henne. Foreldrene spurte hva det i tilfelle handlet om. Kirkens representant sa at de hadde en liste med alt galt som foreldrene hadde gjort. Foreldrene spurte om å få se listen slik at de kunne be om tilgivelse eller benekte påstandene. Men noen liste fikk de ikke se, dermed var foreldrene sjakk matt.

En av søstrene til Caitlin forsøkte å besøke henne, men ble nektet. Caitlin anklaget så søsteren for at hun ikke gadd å besøke henne. Foreldrene mente derfor at kirken sensurerte e-postene til Caitlin og at kirken samtidig ga henne feil opplysninger om familien. Søsteren ønsket jo å besøke Caitlin.

Mange i Caitlins slekt forsøkte å komme i kontakt med Caitlin, men de mislyktes. Det virker som at Bethel Church fremdeles har total kontroll på Caitlin, ifølge hva foreldrene forteller i podkasten.

Det har nå gått 6-7 år uten at kirken har latt Caitlin få kontakte slekten. Det virker søkt at hele slekten til Caitlin har vært slemme mot henne. Hvorfor får ikke Caitlin kontakte sin søster eller sin onkel? Hvilken moralsk eller juridisk rett har kirken til å sile hvem Caitlin kan snakke med? 

Denne saken mangler uttalelser fra Caitlin og kirken, så langt har vi kun foreldrenes historie.

Bethel Church er kjent i karismatiske miljøer over hele verden. Kirken er omstridt, noen roser den fordi den er opptatt av helbredelser og lager fin musikk, andre mener kirken dessverre er noe preget av New Age.

Mange norske kirker lar seg inspirere av Bethel Church, men det er ikke dermed gitt at de driver med total kontroll over enkeltpersoner slik man får inntrykk av skjer med Caitlin. På den annen side kan man heller ikke utelukke at slikt skjer også i Norge enkelte steder. Det gjelder å vite hva slags miljøer man involverer seg i.

Kommentarer