Gå til hovedinnhold

Menighetsfakultetet underkjenner dåpen til Paulus

I dag kjøpte jeg den kristelige avisen Vårt Land for å ha noe å lese på da jeg slappet av på stranda. Et innlegg i avisen argumenterer for å la ikke-teologer døpe, ordne nattverd, stå for begravelser og gudstjenester. Det er nemlig mangel på prester i Norge, så man må kalle inn reservestyrkene.

Innlegget er skrevet av Halvar Nordhaug, praktikumsrektor ved Det teologiske menighetsfakultet. Han kaller dagens situasjon for en nødssituasjon, og i nødssituasjoner bør menighetens behov veie tyngre enn embetsteologi.

Argumentasjonen er altså ikke at enhver kristen har rett til å døpe. Argumentasjonen er at kun prester skal kunne døpe, og at det er bare på grunn av den svært vanskelige situasjonen at man må godta unntak.

Sagt på en annen måte: Menighetsfakultetet underkjenner dåpen til Paulus. For Paulus ble ikke døpt av en prest eller teolog. Heller ingen biskop hadde sagt ok til et tids- og stedsbegrenset unntak for Ananias og Paulus, slik Nordhaug mener er en god ordning i nødsstilfeller.

Men selv om en biskop hadde gitt fullmakt til unntak for Ananias som døpte Paulus, så ville dåpen likevel ikke ha blitt godkjent, for det var ingen prest som holdt tilsyn med Ananias. For hvis biskopen gir fullmakt til en hvem-som-helst, så må denne hvem-som-helst stå under tilsyn av en prest, mener Nordhaug.

Han mener videre at man må ikke slippe for mye løs en slik unntaksvis assisterende tjeneste. Da kan opplegget fremstå som et alternativ til prestetjenesten, og til og med true teologistudiet som hovedvei inn i prestetjenesten.

Stakkars Ananias, han ryker på alle punktene. Ikke prest, ikke teolog, ikke vigslet, ikke fått fullmakt, ikke under tilsyn av prest. Han har heller ikke gått hovedveien. Hvorfor ikke si det rett ut? Seks brudd på reglene må bety at dåpen skal underkjennes av Menighetsfakultetet.

Kan Menighetsfakultetet fortelle hvor i Bibelen det står at man må være prest for å døpe, ordne nattverd, invitere til gudstjeneste eller ordne med begravelser?

Det strenge opplegget beskrevet over er faktisk strengere enn katolikkenes opplegg. Katolikkene krever ikke fullmakt i nødsfall. Sitat fra katolikkenes nettsider:

"Normalt utføres dåpen av en prest eller diakon, i visse tilfeller istedet av en kateket eller annen lekmann eller -kvinne med særskilt fullmakt. I nødsfall kan ethvert menneske døpe."

Jeg tror prestemangelen kan løses ved å si ja til ikke-hierarkiske husmenigheter. Presterollen blir da en helt annen enn i menigheter som bygger på etterbibelske tradisjoner. Og man kan få prester som har lest om Ananias og Paulus. Det vil være et fremskritt.

Les om det virkelige allmenne prestedømme
Les om husmenigheter i NT
Les om urmenighetenes verdier og organisering

Eller gå til artikkeloversikten

Kommentarer