Gå til hovedinnhold

"Det har hendt at lekfolk har utført nattverd og dåp i kyrkja, men det er ikkje biskopen like glad i."

Det var ikke en prest eller biskop som døpte Paulus, men en vanlig kristen uten noen ekstra merkelapp. Og når Paulus skriver om nattverd, er det ingen prest eller biskop som deler ut. Men i Den norske kirke må man være prest eller biskop for å døpe eller dele ut nattverd.

I en periode løsnet man bitt litt opp, ikke mye, men bitte litt. Men nå strammes det inn igjen, forteller biskopen i Møre til Sunnmørsposten.

I en kommentar etter artikkelen skriver en kateket: "Samtidig så er jo dette i bunn og grunn kirkens ordninger og ikke ordninger innstiftet av Gud selv, så derfor så tror jeg at alle døpte og alle som mottar nattverd vil oppleve å få del i akkurat de samme gaver uansett hvem som øser vannet over hodet, eller hvem som sier nattverdens tilsigelsesord!"

Det ser altså ut til at denne læreren i Den norske kirke leser Bibelen mer enn biskopen, ut fra at Bibelen går inn for et allment prestedømme.

Biskopen på sin side er kanskje unnskyldt på en måte, for hun sier:
"Den norske kyrkja er forplikta til å la ordinerte prestar utføre presteteneste, og dei som skal vere prestar i Møre skal ha biskopen si fullmakt til dette, seier ho." Jeg forstår det slik at biskopene er bundet av norsk lov og av reglene som fins i Kirken. Men hvorfor legger ikke biskopene inn kreftene her? Hvorfor ikke forsøke forandre reglene?

Biskopen strammet altså inn, og da forlot bispedømmerådslederen sitt verv i protest. I bispedømmerådene sitter biskopen, en prest, en ansatt, samt fire menighetsrådsmedlemmer.

Selv er jeg tilhenger av det virkelige allmenne prestedømme. Alle kristne kan døpe, alle kristne kan hjelpe, alle kristne dele nattverd. I Den norske kirke har det virkelige allmenne prestedømme bremsene på. Men helt fastlåst er det ikke, det ligner på køkjøring der man så vidt slipper bremsen noen ganger og lirker seg frem, før det så er full stans igjen.

Kommentarer

Det er jo helt meningsløst at vitenskapsmenn skal styre åndslivet. :-)

I dag er dagen for nattverden. God påske!