Gå til hovedinnhold

Ny bok: Fra urmenighet til scenekirker


Boken heter "Fra urmenighet til scenekirker" og er skrevet av Sjur Jansen (som også driver bloggen du leser nå). Boken har 306 sider. Pris er 100 kr + porto 68 kr. Bestill her: sjur@byggemennesker.no

Du finner boken også i bokhandelen: Bok&Media Oslo, i Akersgaten 47, tlf 22 82 32 24
.

Litt om boken:

De første kristne gikk inn for full likestilling og null rangorden
URMENIGHETEN: Alle i urmenigheten slapp til med sitt innlegg når det var samling i hjemmene med god mat. Man hadde ikke kirker. Alle var prester, det var ikke en pyramideformet organisering. Slik mener forfatteren at Det nye testamentet beskriver de kristne samlingene.

TRADISJONEN:
Gjennom kirkehistorien fikk man så prester med religiøse monopoler. Kvinnene ble undertrykt. Nattverden krympet til en kjeksbit på harde kirkebenker.


SCENEKIRKENE:
I dag mørklegges salen mens pastoren preker i scenelyset, slik forsvinner siste mulighet for å se enkeltmennesker i samlingen.


TEOLOGIEN:
Hvor ble det av urmenighetens fellesskap og verdier? Det nye testamentet nevner aldri en prest når ordet gudstjeneste brukes. Utrolig, men sant. Boken gir deg en del teologiske overraskelser.


ANALYSENE:
Spørreundersøkelser avslører at prester i Den norske kirke kveles av arbeid og at medlemmene i Pinsebevegelsen kjeder seg på gudstjeneste. Hva er feil?


FORFATTEREN: Sjur Jansen driver bloggen Bygge Mennesker. Han var informasjonsansvarlig i en av Norges største frimenigheter og oppdaget bivirkingene av et moderne menighetsliv. I dag er han ikke medlem av noe kirkesamfunn, men er en av de flere nye vertene for kristne samlinger i hjemmene.
  • Teologiske argumenter for likestilling.
  • Teologiske argumenter for ikke-hierarki.
  • Teologiske argumenter for husmenigheter.
  • De første kristnes hverandre-verdier.
  • Livet i antikken.
  • Feilene i Tradisjonen og kirkehistorien.
  • Bivirkningene av moderne menighetsliv.
  • Gjennomgang av ord som pastor, prest, apostel, menighet osv.
  • Det virkelige allmenne prestedømme.
Bestill boken her: sjur@byggemennesker.no

Kommentarer

Eirik sa…
Dette blir spennende lesning! Skal bestille bok straks jeg får råd.
Anonym sa…
Dette virker som så mye annet. Et bomskudd.

Vi må og skal ha Hyrder og forkynnere i Guds menighet. Det lærer Guds ord.

Men at det ikke fungerer alltid har ikke med Guds forordninger men menneskelig kjødeligheter å gjøre!
Sjur Jansen sa…
Til Anonym. Jeg er helt enig at det er fint med hyrder og forkynnere. Men før vi samtaler videre, hadde det vært hyggelig om du kunne fjerne teppet som du skjuler deg under.
Daniel sa…
Til Anonym. Hyrder og forkynnere har roller i Guds Menighet som deler av en kropp, ikke et hierarki. Uten å ha lest den selv virker det i hvertfall som det kan være et hovedpunkt i boka, i hvilket tilfelle den vil være verdt å lese. Men er uenig at det ikke har noe med Guds forordninger å gjøre at kristne svikter både teologisk og i praksis; rett lære er grobunnen for rett livsførsel og lydighet til Gud, uten at vi forstår sammenhengen går vi vill i egne, som du sier, "kjødeligheter".