Gå til hovedinnhold

Enda en kirkelig tittel: Sjefapostel

Et kirkesamfunn som heter Den nyapostoliske kirke, som også har menigheter i Norge, operer med begrepet sjefapostel. Dette er atter et hierarkisk uttrykk som man ikke finner i Bibelen.

Også i Den norske kirke (statskirken) har man et opplegg man ikke finner i Bibelen. Man har plassert biskoper over prestene, men i Bibelen er prest og biskop samme person.

I pinsebevegelsen operer man med pastorer og eldste, men også dette var samme person blant de første kristne. I pinsebevegelsen operer man også med begreper som hovedpastor, men heller ikke dette fins i Bibelen.

Nå er ikke poenget mitt at man teologisk skal føle plikt til organisere seg med de samme merkelappene man finner i Bibelen. Poenget mitt er at disse hierarkiske titlene, og dermed også den hierarkiske tenkemåten, ikke hører hjemme blant kristne.

En sjefapostel er øverste leder i alle åndelige spørsmål, i følge nettsidene til Den nyapostoliske kirke som videre hevder at man må tilhøre deres kirkesamfunn for å bli frelst. Øverst er Kristus, deretter sjefapostelen, deretter andre apostler, deretter alle andre nedover i det hierarkiske opplegget. Sjefapostelen innsetter og sparker andre apostler og er supersjef for over 10 millioner medlemmer.

Hva med sjefapostelen selv? Jo, han velges ut og innsettes av den avtroppende sjefapostelen. Hva hvis den avtroppende sjefapostelen plutselig dør? Da må man lete i hans papirer og se hvem han hadde planlagt skulle bli den neste sjefapostelen. Men hva hvis man ikke finner papirene? Da, og bare da, kan de andre apostlene komme sammen for å velge en sjefapostel.

I en god del andre kirkesamfunn er man mer demokratisk orientert, men mon tro om en del av de samme argumentene er i bruk for å beholde hierarkiet. Når man for eksempel har et eldstestyre i en pinsemenighet, så er det gjerne for at noen skal bestemme teologien. Det er sikkert fristende å si at ”teologien vil skli ut hvis flere i menigheten skal delta i samtalene”. Men det sier kanskje også denne sjefapostelen?

Her er oppgavene til en sjefapostel

Her ser du sjefapostelen ordinere en annen apostel

Kommentarer

Anonym sa…
Feil. En biskop har ingen større rang enn en prest, kun andre arbeidsoppgaver. En biskop er en prest. Vanskeligere er det ikke.
Sjur Jansen sa…
Til Anonym

I følge Bibelen er prest og biskop samme person. Vedkommende kan dermed ikke ha ulike arbeidsoppgaver. I Den norske kirke er derimot biskop plassert over prest. En prest må for eksempel spørre biskopen om lov til å ta seg en ekstrajobb.

Et annet eksempel hentet fra norsk "prestelov" «Biskopen kan ved instruks bestemme at enkelte prester helt eller delvis skal fritas for gjøremål som er nevnt i første ledd ovenfor, og tillegges en spesialisert tjeneste.»

Les mer om dette her:

http://byggemennesker.blogspot.com/2008/12/hvordan-pvirker-ansettelseskontrakter.html