Gå til hovedinnhold

Folkekirke uten kirke og stat, men med folk.

”Folkekirke” sier noen som et argument for å beholde dagens opplegg med statskirke: Prester, vielser, begravelser, konfirmasjoner, julekonserter, organister, kirkebygninger, alter, prestedrakter, kjeksnattverd, hierarki og mye annet som ikke finnes i NT.

"Folkekirke" sier noen som vil ha staten ut av kirken, men samtidig beholde kirken. Altså fortsette med alt som ikke fantes blant de første kristne: prestedrakter, kirkebygninger, alter osv.

Det er på tide å se for seg en annen type folkekirke: Tusenvis av husmenigheter over hele Norge.

I husmenigheter har man verdier som "vent på hverandre" og "undervis hverandre". Man har tid til hverandre. Man samles rundt et skikkelig måltid, slik de første kristne valgte å gjøre.


Når det er så mye i Den norske kirke som ikke har røtter i Bibelen, da er opplegget ikke en garantist for opprinnelig kristen tro og verdier. Dermed faller slike argumenter. Da kan vi like gjerne gå inn for en alternativ folkekirke: husmenigheter.

I en alternativ folkekirke med husmenigheter vil man her og der selvsagt finne feil verdier. Men det er bedre enn dagens folkekirke hvor det er feil verdier over alt.

Feil verdier? Ja, å ta på seg en prestedrakt er feil verdi. Å hindre folk å kommentere prekenen er feil verdi. Å tilby kjeksnattverd uten måltidsfellesskap er feil verdi.

Mitt forslag er slik:
1) Staten lager regler for hvor folk kan begraves og slikt. Staten holder også oversikt over hvem som er gift med hvem og slikt.

2) Så kan vi ha tusenvis av husmenigheter som ikke er styrt av et kirkesamfunn, men husmenigheter som er selvstendige samtidig som de har fellesskap med andre menigheter.

3) I tillegg kan det være kristne organisasjoner med smalere oppgaver, også disse er selvstendige.

Kommentarer