Gå til hovedinnhold

Pinsebevegelsen, dåpen og det problematiske medlemskapet. Del 2.

Under ser du hva man må skrive under på hvis man skal melde seg inn i en pinsemenighet. Anledningen er at Pinsebevegelsen skal i ett år drøfte om barnedøpte eller ikke-døpte kan bli medlemmer. Jeg har klippet opp teksten for å gi kommentar til hver del:  

"Jeg undertegner herved…”

Min kommentar: Hvor i Bibelen står det at man skal undertegne på en kontrakt for å være med i en menighet?

”…på at jeg vil melde meg inn i pinsemenigheten.”

Min kommentar: Hvor i Bibelen brukes begrepet pinsemenighet? Hvor i Bibelen brukes uttrykket melde seg inn?

”Det innebærer at jeg bekjenner den apostoliske trosbekjennelse, …"

Min kommentar: Den apostoliske trosbekjennelse står ikke Bibelen. Den er grei nok som oppsummering av troen, jeg er ikke mot slike oppsummeringer som er nyttig til sitt bruk. Denne trosbekjennelsen er hentet fra kirketradisjonen, og når den brukes i et slikt viktig dokument som skal teologisk sile hvem som får slippe inn, burde man i tilfellet samtidig ha poengtert menighetens generelle teologiske forhold til Tradisjonen.

”…er døpt som troende til Jesus Kristus og anerkjenner Bibelens ord som Guds sanne ord, gitt mennesker ved Den Hellige Ånd.”

Min kommentar: Det er denne setningen som gjør at barnedøpte ikke kan bli medlemmer, for det står "som troende", man må altså av egen vilje ha latt seg døpe. Det er pussig at det ikke står et krav om full neddykkelse, noe som er vanlig blant pinsevenner. Man kan altså bli medlem av en pinsemenighet ved å være døpt med noen skvetter vann på hodet. Det gjelder for eksempel de som lar seg døpe i Den norske kirke i forbindelse med at det nærmer seg konfirmasjon.

Jeg synes det er rart at man ikke har et prinsipielt forhold til Bibelen og Tradisjonen. Man setter ikke frem noe krav om prinsippet ”Skriften alene”, og man henter en trosbekjennelse fra Tradisjonen. På en måte er det fint, for da åpner man for at mange flere kan være medlem. Enkeltpersoner kan støtte sjeldne eller kjente teologier fra den lange kirkehistorien og likevel bli medlem. På den annen side er da kravet om troende dåp desto merkeligere, altså at man fra den lange kirkehistorien og alle teologiske varianter som finnes i verden velger ut kun dette ene kravet som svært viktig.

”Jeg vil rette meg etter menighetens vedtekter og jeg vil positivt støtte opp om menighetens visjon, verdier og virksomhet, så langt jeg har evne til og med den utrustningen jeg gis ved Guds nåde i Jesus Kristus."

Min kommentar: Hvor i Bibelen står det at hver menighet skal ha hver sin visjon og hvert sitt sett med vedtekter? Og hvorfor står det ikke noe om hvem som kan bestemme vedtekter, visjoner, verdier og virksomhet? Er det en selvutnevnt pastor som bestemmer dette? Er det et styre? Er det hele menigheten?

Innmeldingsskjemaet uttrykker med dette at ulike menigheter kan ha ulike verdier. Betyr det at man kan hente ut fra NT de verdiene man liker, og droppe de man ikke liker? Betyr det også at man kan hente verdier fra andre steder enn Bibelen? Hva er poenget med å tviholde på dåpsformen når man ellers tillater at verdiene kan være ulike fra menighet til menighet?

Les mer her:

Kommentarer

Are Karlsen sa…
Det var en gang denne type formuleringer som du referer til fra innmeldingspapirene ville skapt debatt i Pinsebevegelsen, men de som ville debattert det, tilhører en generasjon som enten er satt på sidelinjen eller befinner seg i graven.

Formuleringen "menighetens visjon, verdier" er i våre dager helt ukontroversiell, og sier to ting: Menigheten ses på som et foretak, som må finne sin differensierte plass blant andre tilsvarende foretak, og da er "visjon og verdier" et egnet virkemiddel. Og for det andre at menigheten er forankret i seg selv som andre foretak, i stedet for i Ordet.

Hadde det stått "Bibelens visjon og verdier" eller "Jesu´ visjon og verdier" så hadde man forankret menigheten der den hører hjemme, og gjort både menigheten og det enkelte medlem ansvarlig overfor Herren og hans ord, i stedet for nå å gjøre det enkelte medlem ansvarlig overfor menigheten.