Gå til hovedinnhold

Pinsebevegelsen, dåpen og det problematiske medlemskapet. Del 5.

I dag er det slik at hvis man er kun barnedøpt, kan man i de fleste pinsemenigheter ikke bli medlem. Pinsebevegelsen diskuterer nå om man skal bli romsligere.

Hva gjør kristne når de møter andre kristne som har et annet teologisk syn? La oss si en pinsevenn har en bekjent som er lutheraner som arrangerer barnedåp. Nekter da pinsevennen å møte opp
?

Enkelte pinsevenner vil kanskje markere avstand og ikke møte opp, fordi troende dåp er svært viktig teologisk for dem. Men jeg tror de fleste vil markere at man er venner og dermed møte opp. Det betyr ikke at pinsevennen har skiftet teologisk syn eller markerer støtte til det teologiske barnedåpsynet.

Hvorfor ikke tenke på samme måte også i hver pinsemenighet?

Vi har alle selvsagt egne grenser der vi sier ”nei, dette vil jeg ikke være med på”, det gjelder ikke bare teologi. Da kan man forsøke å påvirke de andre til å endre syn, eller så kan man trekke seg unna. Er man i en menighet med to teologiske syn på dåp, er det altså mulighet for å trekke seg unna de gangene det er en dåpsmåte man er uenig i. Eller man kan møte opp for å støtte sine venner, uten at det betyr at man støtter dåpssynet.

Tradisjonelt forsøker man å sikre noen få teologiske poenger ved å ha et styre i hver pinsemenighet. Men da er det haugevis av poenger som ikke er sikret, hva med disse? Opplegget innebærer også at det er ulik teologi mellom hver pinsemenighet. Teologiske vedtekter sikrer heller ikke hva folk i menigheten egentlig mener om saken. Vedtektene sikrer heller ikke hvordan folk i menigheten forholder seg til standpunktene når menigheten ikke ser dem.

Skal det bli noe fres i vedtektene, må de 1) ha overbevisende kraft, og/eller 2) regulere medlemmenes liv ellers i hverdagen. Men overbevisende kraft kommer ikke av vedtekter. Det kommer av samtaler, studier, argumenter osv. Og punkt 2 som er å regulere medlemmenes liv, betyr i tilfelle at man er en sekt, så det er uaktuelt. Så hvorfor ikke heller bare møtes som kristne venner?

Jeg sier ikke at alle problemer da forsvinner. Men hvis man legger tyngdepunktet i små samlinger, er det lettere å være enige om rammene for å møtes. Jeg tror et godt utgangspunkt er si at man skal møtes slik venner møtes.

Kommentarer