Gå til hovedinnhold

Pinsebevegelsen, dåpen og det problematiske medlemskapet. Del 3.

Pinsebevegelsen drøfter for tiden om barnedøpte skal få lov til å være medlemmer i menighetene. Barnedøpte er gjerne aktive i menighetslivet og deltar på gudstjenester og lignende, men de får ikke lov til å bli medlem. 

Pinsevennene har to innmeldingsskjemaer liggende på sine nettsider. Det ene er for voksne som er døpt av egen vilje. Skjemaet utelukker at barnedøpte kan bli medlem. Det andre innmeldingsskjemaet utelukker ikke barnedøpte, skjemaet er for barn som ikke er døpt, eller eventuelt er barnedøpt.  

Voksne som kun er barnedøpt kan altså ikke være medlemmer, mens barnedøpte barn kan være medlemmer. Da må i tilfelle en av foreldrene ha vært gjennom troende dåp.

Det er altså ikke et 100 % nei til barnedøpte koblet til medlemskap.

Skjemaet sier: ”Ut fra norsk lov og de opplysninger som foreldrene oppgir, regnes innmeldte barn som medlemmer i trossamfunnet, i kategorien ”tilhørige”. Barna betraktes av menigheten og myndighetene som medlemmer i menigheten inntil utmelding skjer.”

Og ved underskriftene til foreldrene: ”Vi er kjent med norsk lov om medlemskap for barn i trossamfunn og vil med dette søke om medlemskap for vårt/mitt barn, og dermed kan registreres som medlem i pinsemenigheten.”

Statsstøtte gis til trossamfunn ut fra antall medlemmer, uavhengig av alder på medlemmene. Jeg tok noen stikkprøver på nettet og det viser seg at pinsemenighetene rapporterer barna som medlemmer når statsstøtte skal gis. Det er fullt lovlig og helt normalt. Men hva med teologien? Ordet medlem, som pinsevennene kobler teologisk til dåp, brukes da på to måter:

Medlem kan være:  
  • barnedøpt barn uten stemmerett i menighetsmøtet  
  • troendedøpt voksen med stemmerett i menighetsmøtet
Skal man først bruke ordet medlem teologisk, synes jeg man bør man ha en skarpere definisjon. Man kan ikke si ”Du kan ikke være medlem hvis du ikke er troende døpt.” For barn kan jo være medlem. Men man må si: ”Du kan ikke få stemmerett på menighetsmøtet før du er troende døpt.” 

Det er altså egentlig ikke en debatt om medlemskap, men en debatt om stemmerett og lederposisjoner.

Selv har jeg et organisk syn på menighetsliv og mener at barnedøpte og troende døpte bør kunne være sammen. I ikke-hierarkiske husmenigheter går dette greit, for det er ikke så mye man skal stemme over, man blir enig i fellesskap, og det er heller ikke lederposisisjoner, man møtes slik venner gjør.

Pinsebevegelsen, dåpen og det problematiske medlemskapet. Del 1.
Pinsebevegelsen, dåpen og det problematiske medlemskapet. Del 2.

Kommentarer