Gå til hovedinnhold

Dagens prekeskikk fins ikke i NT

Det står ikke noe sted i NT at én person i menigheten skal ha monopol på å holde en tale når kristne er sammen. Paulus oppfordrer hele menigheten til å komme med innslag, den ene kan synge en sang, den andre kan komme med et ord til lærdom, osv. Han nevner ikke at det skal være en ordstyrer eller prest som skal bestemme, han argumenterer faktisk på en slik måte at slike funksjoner ikke skal være der.

Hvis alle oppfører seg som venner og er høflige, kan alle bidra i samlingen på sin måte. Da er det også rom for å kommentere, protestere eller bygge videre på et innslag.

Paulus skriver når noen har kommet med profetisk tale, skal resten av menigheten drøfte om det er hold i det som ble sagt. Opplegget er altså at hele menigheten både bidrar og er sikkerhetsnett.

I stedet for å diskutere hvor lenge presten skal preke, slik Vårt Land gjør i dag, bør man diskutere hvilke rammer de første kristne hadde i sine samlinger. Da kan man utløse det allmenne prestedømme.

Kommentarer