Gå til hovedinnhold

Menighetsvekst som jordbærplanten

Kristne samles på ulike måter. Noen vil helst ha flest mulig under samme paraply og starter stormenighet eller kirkesamfunn. Andre samles i hjemmene. Atter andre forsøker seg på en blanding. 

Når en hjemmegruppe blir for stor, er det vanlig å mene at den skal deles i to på midten. Men det er som å splitte en familie. Fins det en annen løsning? Ja, man kan la en eller flere i gruppen starte en eller flere grupper på siden. Det er slik jordbærplanten sprer seg.

Jordbærplanten strekker ut en utløper som legger seg på bakken bortover et stykke, der slår den rot og det blir en ny plante. Den nye planten henger sammen med den gamle planten gjennom utløpertråden. 


Når man ser et felt med slike planter, kan man ikke vite hvilken som var først. Man kan ikke se hva som moderplanten, det kan være bedre vekstvilkår lenger bort der hvor datterplanten vokser opp.

Det fins altså ulike måter å tenke på:
  • Hierarkisk
  • Splitte
  • Jordbær
Jeg synes jordbærmodellen høres mykest ut. Man slipper diskusjoner om hvem som skal høre til hvilken gruppe hvis man skal "splitte i to og nesten aldri seg hverandre mer". 

At noen i gruppen deltar i to grupper, hjelper også på forståelsen av menighet. Dessverre er det vanlig å mene at man skal være medlem kun i én menighet og det er der man skal levere pengegaver og sin arbeidskraft, og det er der man skal bøye hodet for lederskapets teologi, visjoner, vedtekter og bestemmelser. 

Man kan nulle ut dette paradigmet ved å være med i to menigheter. Slik kan man heller få lojalitet til de kristne verdiene som er å ha tid til folk som sliter, la alle i menigheten kunne slippe til med innslag i samlingene osv.

Jordbærmodellen betyr ikke at alle problemer forsvinner, men det er den beste modellen jeg vet om til nå. Den som starter en gruppe på siden, kan fremdeles delta i den første gruppen. Så kan den personen se det litt an og kanskje trappe ned den første gruppen etter hvert. Slik skjer veksten på en myk måte. Eller personen kan etter en stund trekke seg ut av den andre gruppen, fordi den går av seg selv, fordi den er ikke-hierarkisk, og personen kan starte enda en ny gruppe. Men ingen av gruppene opplever at halvparten av vennene forsvinner fra den ene uken til den andre.

Kommentarer